Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Vaihtoehtokysymykset > Vaihtoehtokysymysten polaarisuus > § 1696 Myönteisesti suuntautuva eikö-kysymys

§ 1696 Myönteisesti suuntautuva eikö-kysymys

Myönteisesti suuntautuvat eikö-lauseet pikemminkin edellyttävät puhekumppanin samanmielisyyttä kuin toimivat kysymyksinä. Ne toimivat myös vastauksina (a). Se, että puhuja jatkaa itse, osoittaa ettei jälkijäsenessä olevaa eikö-ilmausta ole tarkoitettukaan vastattavaksi (b). Paitsi edeltävää vuoroa vahvistamassa, eikö-lause esiintyy kannanotossa, joka kutsuu samanmieliseen reaktioon (c), sekä argumentoinnissa (d). Sellaisiin tapauksiin kuin (c) liittyy usein kin-liitepartikkeli.

(a)
Mitä tarkoittaa aquis communautaire? Eikö se ole kommunikointiin liittyvä asia. Aquis lähtee latinasta. Eikös se ole tiedottaja tai tällainen, joka tekee kommunikaatiota. (l)
 
A: Onko se totta? B: Eiköhän tuo liene. | A: Jaksatko? B: Enköhän sentään.
(b)
V: No aika kiva juttu.
S: No niin. Eikö oo. Ja sit mä vein sen gradun. (p)
(c)
V: No nyt ei oo enää ku harjottelu.
S: Nii.
V: Mm: Eikö oo aika mukavaa.
S: No oon. Nyt ku ei oo muita stressiaiheita (p)
(d)
S: Nii mutta kyllä mun mielestä tota ei ei koulun numero tuu pelkästään tiedoista ja taidoista. – – Vaan myös esimerkiks suhtautumisesta muihin oppilaisiin.
V: Mmm. (.) Mut eiks tommoset pitäs sitte näkyä jossain käytös tai huolellisuusnumerossa.
S: En mä tiedä saaks lukiolaiset mitään käytös tai huolellisuusnumeroita. (p)

Tavallisia ovat hAn-liitteelliset kieltomuotoiset kysymykset, joita käytetään arvioina (e). Erityisesti passiivimuotoinen, usein hAn-liitteellinen eikö-lause voi toimia ehdotuksena yhteiseen toimintaan (f) (» § 1661). Verbien todeta (e) ja ehdottaa (f) käyttö johtolauseissa tukee näitä tulkintoja.

(e)
Hän on pysynyt pirteänä kaksi viikkoa komentelevasta jamaikalaisesta huonetoveristaan huolimatta. – Enköhän minä tämän viimeisenkin viikon jaksa, hän naurahtaa. (l) | – Eivätköhän loputkin yhtiöt ennemmin tai myöhemmin korota omavastuuosuuksia, kun nyt kerran pää on avattu, todetaan Yrittäjäin Fenniasta. (l)
(f)
– Olen Calle Öhman. Eiköhän heitetä heti alkuun tittelit pois! (l) | – Eiköhän mennä asiaan, Aho ehdottaa ennen istuutumistaan. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot