Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Alisteiset kysymyslauseet > § 1704 Alisteinen kysymyslause ja vastattavuus: Kysyisin, mitä...

§ 1704 Alisteinen kysymyslause ja vastattavuus: Kysyisin, mitä...

Yhdyslause, joka sisältää alisteisen kysymyslauseen, tulkitaan funktioltaan ensisijaisesti päälauseen mukaan: alisteisen kysymyslauseen sisältävä deklaratiivilause, kuten pykälän 1703 esimerkit, ei yleensä ole kysyvä. Eräin ehdoin tällainenkin lause silti tulkitaan vastattavaksi. Silloin kun hallitsevassa kysymys‑ tai käskylauseessa on puheaktipersoona, on kysyä- tai kertoa-verbin täydennyksenä oleva alisteinen interrogatiivilause itsenäisen kysymyksen veroinen (a). Sama voi koskea deklaratiivilausetta (b). Muissa persoonissa vastaava alisteinen lause sen sijaan on referointia (c).

(a)
Kerro heti, missä olet ollut! (k) | Voisitko kertoa, määrittää noin yleisesti että mikä tämän kehitysavun, tommonen yleinen, päämäärä ja pyrkimys on – –. (P; Muikku-Werner 1993: 152)
(b)
S: Mä kysyisin, että vuokraattekste tällasia pudotuskuiluja kun käytetään työmailla.
V: Kyyllä? (p)
(c)
Hän kysyi minulta, paljonko kello on. | Siellä selvitetään, mitä uudistus tulisi maksamaan.

Muodoltaan deklaratiivisia alisteisen kysymyksen sisältäviä lauseita käytetään kysymiseen tyypillisimmin kahdessa kontekstissa: muodollisissa keskustelu- tai haastattelutilanteissa, kuten tv-keskusteluissa, joissa toimittaja kehystää haastateltavalle osoitetun kysymyksen (d), sekä erilaisissa neuvojen tai ohjeiden tiedusteluissa (e). Hallitsevan lauseen modus on konditionaali, joko preesensissä tai perfektissä. Kiteytynyt ilmaustyyppi on myös indikatiivin imperfektimuotoinen ajattelin ~ meinasin kysyä (f).

(d)
Niin mä kysyisin tässä vielä (.) Abdi Musselta joka olet Somaliasta tullut Suomeen viis vuotta sitten – –. (TV) | – – on, pakko tässä kysyä että, mistä sinä nyt päädyit tämmöisiin ajatuksiin, – –. (P; Muikku-Werner 1993: 138)
(e)
Olisin kysyny teettekö te sähkövastuksia vanhoihin uuneihin. (p) | Asiakas: Me kysyttäis tosta Palahallista niin onks toi muuttanu jo tonne Forumiin. (P)
(f)
S: – – mä meinasin kysyä vaan sitä et ootko paikkakunnalla elokuun alussa vai
V: Oon. Kyllä mä (.) olen (.) että,
S: Sillä ensimmäisellä viikolla joo. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot