Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lausuma ja vuoro > Vuoron alku > Vuoronalkuiset partikkelityypit > Lisäävät vuoronalkuiset lausumapartikkelit ja, et(tä), eli, entä(s) > § 1031 Eli(kkä) vuoron ja toiminnan aloittajana

§ 1031 Eli(kkä) vuoron ja toiminnan aloittajana

Konjunktiona eli ~ eli(k)kä kytkee toisiinsa kahta syntaktisesti samanfunktioista sanaa, lauseketta tai lausetta, jolloin sen merkitys on ’toisin sanoen’. Jälkimmäinen kytkettävä on tyypillisesti edellistä selittävä lisä: ilta eli ehtoo, loppuviikosta eli perjantaihin klo 16:een mennessä. Lausumapartikkelina eli(kkä) voi myös aloittaa virkkeen, joka on tarkoitettu edeltävän tekstin parafraasiksi (a).

(a)
Oikeastaan teidän molempien puheenvuoroista käy aika hyvin ilmi, miksi on niin vaikeaa hahmottaa tätä oikeisto–vasemmisto ‑akselia tänä päivänä. Elikkä ne erot on monissa asioissa pitkälle verbaliikan puolella. (l)

Puheessa eli-partikkeli voi vastaavalla tavalla osoittaa uuden toiminnon joko omasta (b) tai toisen puhujan (c) edellisestä lausumasta tehdyksi päätelmäksi. Lisäksi partikkelia käytetään sellaisenkin vuoron alussa, joka ei ole edellisen vuoron selvä parafraasi, vaan siitä tavalla tai toisella edelleen kehitelty jatko (d–e).Tällainen eli käy myös avausrepliikkiin aloitettaessa jotakin tilannetta tai jotakin vaihetta keskustelussa, ylipäänsä toiminnasta toiseen siirtymisen rajamerkkinä (f).

(b)
– – se on täysin vaaraton menetelmä elikkä näillä laitteilla voidaan mitata aivojen reaktioita ilman kipuja. (P)
(c)
V: Ootkos sinä sitten millonka jo lähössä poekkee.
S: No ku mul ois perjantaina töitä.
V: Ai jaa. Elikkä sinun pittää sillon jo torstaina lähtee. (p)
(d)
Esitelmöitsijä: Oikein hyvää aamupäivää kaikille. Eli mun puhe käsittelee dysleksiaa. (P) | Lääkäri: Katotaas sitte. Eli minkälainen vaiva? (P)
(e)
Myyjä: Nykykeittiöstä Elina Laine hei.
Asiakas: Hei.
Myyjä: No siitä keittiöhommeliinista soittelen.
Asiakas: Joo?
Myyjä: Elikkä tuota täs on nyt mä kattelin ihan noiden teiän kooditusten perusteella – –. ( p)
(f)
Eli tällä kertaa harjoitellaan kahdeksikkoja takaapäin. (P) | Kassa: Eli kaksi seitenviisi. (P)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Vuoro ja lausuma toiminnallisina kokonaisuuksina

Vuoro

Reaaliaikainen lause ja muu lausuma

Lauseke lausumana ja vuorona

Vuoron alku

Vuoron loppu

Partikkelivuorot

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot