Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lausuma ja vuoro > Vuoron alku > Vuoronalkuiset partikkelityypit > Partikkelit kontrastin, perustelun ja siirtymän merkkinä > § 1035 Kun-alkuiset vuorot: perustelu

§ 1035 Kun-alkuiset vuorot: perustelu

Puheessa ku(n) toimii paitsi konjunktiona myös lausumia ja vuoroja toisiinsa kytkevänä partikkelina. Vuoron- tai lausumanalkuisella ku(n)-partikkelilla puhuja voi osoittaa lausumansa perusteluksi edeltävälle puhetoiminnolleen, esim. kysymykselleen (a) tai pyynnölleen (b):

(a)
Asiakas: Hei onkohan täällä jotain semmosta löytötavarapistettä tai jotain kun mä hukkasin sunnuntaina kaulahuivini tänne johonkin.
Neuvonta: Kyllä se on seitsemännessä kerroksessa mut se on tuolla B-portaassa. (P)
(b)
J: Hei onko ne Simpsonin nauhat ni vielä tallessa.
S: Oon?
J: Voisittekos eänittee sille uusia.
S: Eikös ne oo täynnä.
J: Oon mut eihä se haittoo mittää niitten piälle.
S: (Jos) saako (– –).
J: Kato kumull o sillee että ku mul on aina töitä sillo maanantaina, (p)

Samalla tavoin puhuja voi merkitä vuoronsa selitykseksi toisen puhujan esittämään kysymykseen (c) tai toteamukseen (d).

(c)
V: Leena Onninen?
S: Onkohan Helena Javanainen tässä numerossa
V: Ku ei asu enää tässä numerossa ollenkaan. Uus numero on – –, (P)
(d)
V: Haloo:?
S: Hei täällon Terhi
V: No ↑he::i. Et meinannu päästä läpi.
S: Joo ku noi toiset puhelimet tuol linja-autoasemal olimäsät.
V: Niimmä ajattelin kans. No missä sä nyt oot, (P)

Ku(n)-alkuinen vuoro voi kytkeytyä samanaikaisesti sekä edeltävään että jäljessä tulevaan puheeseen. Seuraavassa kun-vuoro (r. 6–8) aloittaa perustelun rivin 4 esikysymykselle ja ennakoi samalla sitä, että videoiden löytymistä seuraa peruste sille, miksi Helenan aikataulua kysellään.

 
1H: Helena Kivisaari
2A: No tässo Arja hei.
3H: Hei?
4A: Kuule onks sulla huomena kova kiire iltapäivällä,
5H: Ei mul muute mutta mullon tunteja kahteen saakka
6A: Kun me ollaan kuultu sellasta että Irmeli Lahtinen on saanu (– –) jonkun
7 psykoloogin tekemän tämmösen videon joka on tehty niinku pankkitoimi
8 henkilöiden koulutus
9H: ↑Ihan tosi.
10A: Joo: ja me pyydettiin se. Kirsti hakee sen huomenna lainaks psykologian
11 laitokselta. Me katottas sitä huomena kolmelta. Me aateltii et sua
12 varmaa vois kiinnostaa. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Vuoro ja lausuma toiminnallisina kokonaisuuksina

Vuoro

Reaaliaikainen lause ja muu lausuma

Lauseke lausumana ja vuorona

Vuoron alku

Vuoron loppu

Partikkelivuorot

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot