Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lausuma ja vuoro > Partikkelivuorot > Kuulolla olon ja myötäilyn partikkelit joo, niin, mm > § 1048 Just vuorona

§ 1048 Just vuorona

Vähän tutkittu dialogipartikkeli on just(iinsa), joka esiintyy myös kahdentuneena just just sekä partikkeliketjuissa nii just, just nii ja just joo. Yksin vuoron muodostaessaan se toimii kuittauksena, osoittamassa, että puhuja katsoo saaneensa riittävästi tietoa. Esimerkissä (a) on kyse kutsusta talkoisiin. Puhuja V kuittaa saamansa tiedon riittäväksi rivillä 5, minkä jälkeen hän tekee asiasta päätelmänsä (r. 7). Vastaavasti esimerkissä (b) puhuja M osoittaa rivillä 5 ymmärtävänsä, ettei S ole tavoitettavissa, ja selittää sitten, miksi oli soittanut.

(a)
1S: Ja tota:, sit ne kamat pitäs ne (.) seinän jämät pitäs siirtää sinne lavaan.
2 (.)
3V: Aha.
4S: nJoo.
5V: Just.
6S: Mm:.
7V: Tota noin nin, No ↓joo. (.) Eli ne pitää siis ↓kantaa.
8S: Ne pi↑tää kantaa.
9V: Joo. (p)
(b)
1M: Missä sää oot.
2S: Mä ajan Virroille just.
3M: Aijaa. (.) Mitä t- Onks teil tänä viikonloppuna jotai vai.
4S: Joo ja sit me ollaan mökil yötä ja.
5M: Just,
6S: .mth
7M: Vai semmosta. No ei sit mitää mää aattelin vaan – –. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Vuoro ja lausuma toiminnallisina kokonaisuuksina

Vuoro

Reaaliaikainen lause ja muu lausuma

Lauseke lausumana ja vuorona

Vuoron alku

Vuoron loppu

Partikkelivuorot

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot