Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lausuma ja vuoro > Lauseke lausumana ja vuorona > Etujäsenet > § 1022 Lausekkeet pyyntöinä ja puheenaiheen aloituksina

§ 1022 Lausekkeet pyyntöinä ja puheenaiheen aloituksina

Tilannesidonnaisia, jokseenkin kiteytyneitä lausekkeen muotoisia tai niiden kaltaisia vuoroja ovat mm. erilaisissa asioimistilanteissa esitettävät pyynnöt (a). Ne eivät edellytä aiempaa kielellistä kontekstia, vaan niiden tulkinta nojaa ei-kielelliseen, institutionaalisen kontekstiin.

(a)
pieni kahvi | iso lasi sitä samaa | kolme kauraleipää | kahden markan postimerkki | sellasta leveää nauhaa | noi tollaset kaheksankytsenttiset potkuhousut (P)

Itsenäistä substantiivilauseketta käytetään keskustelussa myös uuden (b) tai mahdollisesti johonkin aikaisempaan keskusteluun liittyvän (c) puheenaiheen ottamiseksi esiin. Ero syntaktiseen etiäiseen (» § 1018) on ensinnäkin siinä, että puhuja ei mainitse edellä olleen lausekkeen tarkoitetta uudelleen samaviitteisellä pronominilla, vaan itsenäinen lauseke jää ikään kuin seuraavan vuoron tai tekstijakson otsikoksi. Myös dialogisesti tilanne on toinen: itsenäinen lauseke edellyttää puhekumppanilta reaktiota ennen kuin puhuja jatkaa varsinaiseen asiaansa, kun taas alkuun lohjennutta etiäistä puhuja yleensä jatkaa itse suoraan.

(b)
Sanni: Mä en ymmärrä
Missu: Aijaa.
Sanni: et miks sei ota mitään, Mun tarvii yrittää sinne soittaa.
Missu: Just No: mut hei yks juttu viälä.
Sanni: Ni
Missu: Niin niin semmosta ku mehän mietittiin sitä Hannelle lähtöö. (p)
(c)
A: Mä varmuuden vuoksi puhelimella ilmoitan. Mä lähetän sulle paperin huomenna.
B: Mm.
A: Meidän vapaa-ajan säätiö.
B: Joo
A: Nin meillä pitäs olla kokous. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Vuoro ja lausuma toiminnallisina kokonaisuuksina

Vuoro

Reaaliaikainen lause ja muu lausuma

Lauseke lausumana ja vuorona

Vuoron alku

Vuoron loppu

Partikkelivuorot

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot