Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Lause lauseen jäsenenä > Lause subjektina > Jos‑, kun- ja vaikka-lauseet > § 1148 Lause subjektina vs. adverbiaalina

§ 1148 Lause subjektina vs. adverbiaalina

Jos- ja kun-lauseet ovat yleensä adverbiaaleja, mutta tietyissä tapauksissa ne voidaan tulkita subjektiksikin. Esimerkiksi ilmaus On kiva jos ~ kun tulet on hahmotettavissa kahdella tavalla: joko puhutaan siitä, mikä asia on mukava (jos- ~ kun-lause subjektina), tai siitä, millä ehdoin tai milloin on mukavaa (jos- ~ kun-lause adverbiaalina). Tukipronominiton paljas jos- tai kun-lause voidaan tulkita subjektiksi vain predikaatin jäljessä. Yhdyslauseen etujäseninä jos- ja kun-lauseet ovat adverbiaaleja.

 
– – on hyvä kun minulla on edes työpaikka, – –. (l) | Hieman kiusaa, kun tyttöorkesterin tytöt eivät oikeasti soita, – –. (l) | Borgin mukaan riittää, kun kansalainen pitää yksittäistä puoluetta siedettävänä kumppanina. (l) | Hoidon onnistumisen kannalta on eduksi, jos pariskunnalla on vakaa ja rauhallinen elämäntilanne. (k) | Miltä tuntuisi, jos työnantajasi voisi silmäillä geenejäsi työhönotossa? (l) | Ja sit me ollaan ajateltu et olis kiva jos kaikki tois jotai ruokaa (p)

Tukipronominillinen subjektiksi tulkittava jos- tai kun-lause esiintyy useammanlaisten predikaattien kanssa kuin tukipronominiton. Pronominillisiinkin lauseisiin sisältyy ei-faktuaalinen (jos) tai temporaalinen ja kausaalinen (kun) merkitys. Tukipronominista huolimatta lause on yleensä jälkiasemainen.

 
– – aivan yhtä paljon heidän hermoilleen käy se, kun meillä menee hyvin. (l) | 20 min taisin ponnistella ja nopeesti aika meni. Se kun vauva alkoi työntymään ulos oli kivuliain vaihe koko synnytyksestä, mutta nopea. (E) | Hintoja nostaa se, jos tuojat joutuvat tarjonnan puutteen takia ostamaan tuontilisenssejä muualta Euroopasta. (l) | Sietämätöntä on myös se, jos ihmistä hoidetaan väkisin, vaikka hän olisi valmis lähtemään. (k)

Vaikka-lause on tulkittavissa subjektiksi sellaisissa ilmauksissa, joissa hallitseva lause on kielteinen: ei auta ~ haittaa ~ ole ihme jne.

 
Kaiken jälkeen ei olisi mikään ihme, vaikka verot kevenisivät jonakin kuulakkaana kesäyönä! (l) | Tässä ei auta yhtään, vaikka iltapäivän ja alkuillan tunneiksi tultaisiinkin takaisin työpaikalle. (l) | Asiaa ei aina auta edes se, vaikka ehdokkaalla olisi käytettävissään paljon rahaa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot