Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Lause lauseen jäsenenä > Lause objektina > Että-lause ja alisteinen kysymyslause > § 1149 Paljas lause objektina

§ 1149 Paljas lause objektina

Että-lauseen objektikseen saavat predikaatit ovat mentaalisia. Ne merkitsevät ajattelemista, oivaltamista, toteamista tai ylipäänsä kommunikoimista. Alisteisen kysymyslauseen objektikseen saavat predikaatit puolestaan ilmaisevat kysyvyyttä, ihmettelyä, epätietoisuutta tai kyseenalaistavuutta taikka päättämistä, ajattelemista sekä kommunikoimista; muut kuin kysyvyyttä ja ihmettelyä ilmaisevat predikaatit ovat usein kieltomuotoisia tai muuten merkitykseltään kielteisiä (» § 471473).

Tyypillinen paljas lauseobjekti esiintyy predikaatin jäljessä saman tapaan kuin NP-objektikin.

(a)
Kerran äiti sanoi että kuka tahansa voi olla kuka tahansa. (k) | Pelkäsin, että pyörtyisit. (k) | Kyllä huomaa, että eletään pikkujouluaikaa, – –. (k) | Sen täytyy päättää, keskittyykö se perinteisiin ohjelmiinsa vai paneeko se yhä enemmän voimiaan Itä-Eurooppaan. (l) | Hän mietti, miten kertoisi Linnealle tytön mustaksi isketystä silmästä vai kertoisiko ollenkaan. (k) | Tonttimme oli lähellä ison järven rantaa ja ajattelin, josko vielä pian hankin sieltä venepaikan. (k)

Predikaatin ja lauseobjektin välissä on usein adverbiaali, joka ilmaisee paikkaa, aikaa, tapaa, kohdetta tai lähdettä (b). Erityisesti että-lauseiden yhteydessä myös erityyppiset partikkelit ovat tässä asemassa tavallisia (c). (Näissä tapauksissa adverbiaali ei voisikaan olla että-lauseen jäljessä.)

(b)
Johnson vakuutti ulkomaalaisten lehtimiesten haastattelussa, että hänen joukkonsa johtavat hyökkäystä presidentinpalatsiin. (l) | Sirviö suunnitteli 1970-luvulla, että asianajaja-nimike pitäisi vaihtaa. (l) | Hän silitti päätäni ja sanoi hellästi, että olin ihan hullu – –. (k) | Minä sanoin tuolla Eelikselle, että täällä jossakin te olette. (k) | Pari vuotta sitten kysyin häneltä haluaisiko hän ruveta Karajanin seuraajaksi – –. (l)
(c)
Toivon ainakin, että palatessani huomaan hänen lähteneen. (k) | – – ajattelin jopa, että naisten terveys- ja kauneuslehdet hössöttävät aivan tarpeettomasti. (k) | Minä en tiedä edes saadaanko kaikkea mahtumaan, – –. (k)

Kun objektilausetta käytetään ajatuksen tai puheen referointiin, yleensä vain päälauseissa esiintyvät liitteet ‑pA(s), ‑s ja ‑hAn ovat siinä lausumapartikkeleina mahdollisia.

(d)
Kun traagisten perhetarinoiden taustoja aletaan setviä, muistelevat naapurit yleensä, että siinä oli hiljainen ja pidetty mies. (l) | Olin heittämässä vihapäissäni Ladan avaimia roskikseen, kun muistin että kadullehan minä olin kulkuneuvoni jättänyt, – –. (k) | – – Panhelainen aprikoi ”haluaakohan visaisäntä – – testata, ovatko visan herrakerholaiset ehtineet kaikilta kiireiltään lukea lapsilleen – –?” (l)

Paljas että-lause ei esiinny objektina predikaatin edellä (*Että eletään pikkujouluaikaa, ei kyllä huomaa), alisteinen kysymyslause sen sijaan on mahdollinen (vrt. » § 1146 esim. (c); ks. myös itsenäinen relatiivilause » § 1169).

(e)
Jos siirtorahat häviävät, jotain on saatava tilalle. Tuleeko raha sitten valtion vai minkä kautta, en osaa sanoa. (l) | Työtä Harmoisissa sijaitseva H.Roselli Ky tarjoaa kahdeksalle hengelle. Tuleeko omasta perheestä työn jatkaja, nähdään aikanaan. (l) | Minne kuluttajat laittavat säästyneet markkansa, on vaikea täsmällisesti sanoa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot