Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbi ja muut sanaluokat > Adverbi ja adjektiivi > § 681 Adverbin ja adjektiivin eroja ja yhtäläisyyksiä

§ 681 Adverbin ja adjektiivin eroja ja yhtäläisyyksiä

Adjektiivit ja adverbit voivat saada samanlaisia määritteitä:

 
varsin ihana(sti) liian sininen ~ paljon
miellyttävän kuuluva(sti) täysin sekainen ~ sekaisin
melkein valmis ~ perillä kaksi päivää vanha ~ myöhässä
mukavasti väsynyt ~ väsyksissä  

Adjektiivien ja adverbien yhteyttä osoittaa myös se, että sti-loppuisista sanoista pääosa on adjektiivikantaisia: ihanasti, nopeasti, hirveästi, runsaasti. Päätteen ‑sti sisältävät sanat ovat kuitenkin adverbeja sikäli, että ne käyttäytyvät syntaktisesti kuten muutkin adverbit määrittäen lausetta, verbiä, nomineja ja adverbeja.

Myös komparoituminen on piirre, joka yhdistää monia adverbeja adjektiiveihin: mielellään : mieluummin, mieluinen : mieluisampi. Komparoituinakin adverbit eroavat adjektiiveista siinä, etteivät ne esiinny substantiivin kongruoivina määritteinä.

Adjektiiveissa on pieni joukko kokonaan taipumattomia sanoja, jotka esiintyvät vain substantiivin etumääritteinä, esim. eri tyypille, aimo annoksessa. Adverbeissa on vastaavasti kourallinen taipumattomia puhki-tyyppisiä adverbeja, jotka nekin esiintyvät vain yhdessä lauseasemassa: predikatiiviadverbiaalina (» § 979):

 
Taipumaton adjektiivi Adverbi
Tämä on pikku juttu. *Tämä on auki juttu.
*Tämä juttu on pikku. Tämä juttu on auki.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot