Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbilauseke > Adverbin määritteet > Astemääritteet > § 676 Tunnin myöhässä, enemmän vinossa

§ 676 Tunnin myöhässä, enemmän vinossa

Suhteellista aikaa ilmaisevalla adverbilla voi olla määritteenä mittailmaus kuten tunnin. Mittamääritteen saavat myös sanan liian sisältävät mitattavaa piirrettä ilmaisevat adverbi-ilmaukset.

(a)
Lähtö oli vajaan neljännestunnin myöhässä, – –. (l) | – – en ollut lähdössä sairaalaan hetkeäkään liian aikaisin. (k) | Ne ovat juuri niitä päiviä, kun lähikauppakin tuntuu olevan juuri sen sata metriä liian kaukana. (L) | – – aseman kello näyttää minuuttia liian vähän. (E)

Mittamääritettä vastaa kertaisuutta tarkoittava ilmaus kuten x kertaa, esim. Robin Williams vanhenee neljä kertaa liian nopeasti – – Coppolan leffassa Jack (l).

Erityisesti olotilan adverbi saa tilan vertailun ilmauksissa määritteen enemmän tai vähemmän:

(b)
Minä olen enemmän huolissani hänen mielenterveydestään, sanoin. (k) | Eelis Savolainen oli vähemmän humalassa ja Esko Puustinen vielä vähemmän. (k)

Komparatiivimuotoiseen adverbiin liittyy tyypillisiä komparatiivijohdoksen määritteitä ja täydennyksiä: kvanttoriadverbi, partikkelit yhä ja vielä, mittailmaus sekä partitiivi‑ ja kuin-lauseke (c) (» § 638640). Superlatiivisen adverbin kvanttorimääritteenä toimii kaikkein ~ kaikista (d) (» § 644645).

(c)
– – työn tulokset näkyvät usein vasta paljon myöhemmin. (l) | Keski-iässä olevien miesten joukko jakautuu yhä jyrkemmin kahteen luokkaan. (k) | – – miksi nuori tyttö ei ollut 20 metriä kauempana, että olisin ehtinyt ajaa pois tieltä. (l) | Suomen talous on kasvanut odotettua hitaammin. (l) | Omasta stressistä kerrotaan nykyään avoimemmin kuin ennen. (l)
(d)
Kantapään kautta opitut asiat muistetaan kaikkein parhaiten. (k) | Panin itseni tiukille ja kysyin Veeralta, mitä se haluaisi kaikista mieluimmin tehdä. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot