Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Tavan adverbit > § 653 Tavan adverbien tyyppejä

§ 653 Tavan adverbien tyyppejä

Tavan adverbit ilmaisevat, millä tavoin jokin tapahtuu tai on olemassa, minkälaisessa tilassa joku tai jokin on; toisaalta myös mistä näkökulmasta tilaa luonnehditaan. Tavan adverbi luonnehtii siis paitsi tekemisen tapaa (a) myös esim. subjekti- tai objektitarkoitteen tilaa tai asemaa tapahtuman aikana (b).

(a)
Hän potkaisi palloa lujaa.
(b)
Hän potkaisi palloa suutuksissaan. | Hän istui nurkassa murheissaan ~ pökerryksissä. | Lapsi merkitsi numerot taululle perätysten.

Tavan adverbit ovat rakenteeltaan johdoksia, kiteymiä tai paikallissijaisia. sti-johdokset kuten mukavasti ovat tyypillisimpiä tavan adverbeja. Asetelmassa 107 on esitetty lähinnä muita kuin paikallissijaisia tavan adverbeja. (Yksittäisistä morfologisista tyypeistä merkityksineen luvussa Adverbijohdokset: » § 373389.)

Asetelma 107: Tavan adverbien muotoryhmiä (muita kuin paikallissijaisia)

sti-johdoksia, produktiivinen ryhmä

 
huonosti, ihanasti, musiikillisesti

Asentoa tai suhteellista sijaintia ilmaisevia

 
hajasäärin, nelinkontin, nurinniskoin, poikkiteloin, syrjäkarein, takaperin | kulmittain, limittäin, poikittain, sivuttain, perättäin, kasvokkain, peräkkäin, sylikkäin, vastakkain; kasvotusten; kasvotuksin (myös tilan adverbeja) | peräkanaa, suoraan; myötä-/vastakarvaan, myötä-/vastapäivään

Äänen voimakkuutta tai etenemisen nopeutta kuvailevia

 
vaiti, ääneti, hiljaa, pikkuhiljaa, kovaa, lujaa, pikavauhtia | hiljakseen, hiljalleen, joutuin, vähitellen, vähittäin

Distributiivisia

 
alueittain, ryhmittäin, yksittäin, vuorottain, yksitellen, vuorotellen, yksin, kaksin, yksikseen, yksistään, kaksistaan, kahdestaan, kolmestaan, kolmisin, erikseen

Temporaalissävyisiä

 
sattumalta, sattumoisin, kesken, yllättäen, yhtäkkiä, äkisti, hetimmiten, kiireimmiten, pikimmiten, oikopäätä

Prolatiivijohdoksia: väline ja väylä

 
faksitse, kirjeitse, meilitse, puhelimitse, radioitse, sähköpostitse

Muita

 
hyvin, oikein, väärin, näin, noin, samoin, hädin tuskin | laajalti, pitkälti | auki, irti, katki, kiinni, pahki, poikki, puhki, rikki, seis | avojaloin; yhteistuumin; meikäläisittäin | jalan, käsin | jalkaisin, sekaisin, väkisin, väkisten, ohimennen | ilmaiseksi, huvikseen, itsekseen | tasajalkaa, kilpaa, salaa, ulkoa, vaivihkaa | summa(n)mutikassa, umpimähkään, (ei) millänsäkään
 
Kuinka tarkasti tekstit muistetaan? (k) | Hän meni vaivihkaa eteiseen, avasi oven hiljaa. (k) | Muslimityttö Admira ja serbipoika Bosko makaavat kuolleina sylikkäin Sarajevon ei-kenenkään maalla. (l) | – – Viinanen (kok) istuu nokatusten jokaisen ministerin kanssa erikseen – –. (l) | Jussi ei tunnu olevan millänsäkään. (k) | Opetus on toistaiseksi täysin seis – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot