Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Määrän adverbit ja partikkelit > § 656 Määrän adverbien tyypit

§ 656 Määrän adverbien tyypit

Adverbi voi ilmaista määrän suuruutta tai tavan intensiteettiä. Vastaavia merkityksiä ilmaistaan myös partikkeleilla, joten tässä luvussa käsitellään jonkin verran niitäkin. Osa määrän ilmauksista on kvanttoriadverbeja kuten paljon, runsaasti, helkutisti. Kieltohakuiset ensinkään, lainkaan, ollenkaan, yhtään ovat partikkelimaisia siinä, että ne eivät saa määritteitä, mutta niillä on kvanttoriadverbien ominaisuuksia: Aamulla en syönyt paljon ~ ollenkaan.

Määrän adverbeissa ja partikkeleissa on eri merkitysryhmiä:

  • määrän suuruuden tai tavan intensiteetin osoittimet: paljon, vähän, liikaa, tarpeeksi; kasoittain (» § 657658),
  • täyteyden asteen ja likimäärän osoittimet: täynnä; kokonaan, puoliksi, osittain; alle, yli; melkein, keskimäärin, noin (» § 659662),
  • täsmentimet: tasan, tarkalleen, pilkulleen (» § 663).

Huom. Määrää ilmaisevat myös kiteymät kuten jossain määrin, saman verran sekä mittasanat, esim. lasi(llinen) maitoa, ripaus suolaa, ja ryhmäsanat kuten joukko lapsia (» § 592).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot