Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen > Partisiippien adjektiivikäytön tunnusmerkkejä > § 632 Partisiipin verbimäisyys vs. adjektiivimaisuus

§ 632 Partisiipin verbimäisyys vs. adjektiivimaisuus

Verbimäisesti käytettynä partisiippi saa verbin täydennyksiä sekä ajan ja paikan määritteitä ja muita tilannetta kuvaavia määritteitä. Tällainen partisiippilauseke muistuttaa sisäisesti muita infiniittisiä lausekkeita. Partisiippimuoto ilmaisee suhteellista aikaa: VA-partisiippi päättymätöntä tilannetta suhteessa johonkin toiseen tilanteeseen ja NUT-partisiippi aiempaa (» § 522523). Kun partisiippia käytetään adjektiivin tapaan, verbin merkitykseen mahdollisesti sisältyvä toiminnallisuus samoin kuin partisiipin ilmaisemat aikasuhteet jäävät taustalle ja koko partisiipin merkitys abstraktistuu. Se tarkoittaa luonnehdittavan ominaisuutta, ei tilannetta. Adjektiivisesti käytettynä partisiippi saa samanlaisia määritteitä kuin adjektiivit ja muodostaa adjektiivilausekkeen.

 
Partisiippilauseke: uusia taiteellisia muotoja kokeileva kirjailija (l) | Pääosa vedestä saadaan Hermonvuoren vesivarannosta, joka syntyy vuoren rinteiltä sulavasta lumesta, – –. (l) | Tavoitteena on kehittää myös kaikki korkeakoulut kattava yhteishakujärjestelmä. (l) | Paljastuksen kirjoittaneet lehtimiehet (l) | Nuoreen näyttelijään rakastunut keski-ikäinen teatteriohjaaja (k)
 
Adjektiivilauseke: kokeileva teatteri | – – eikä kaukalon sulava muotoilukaan haittaa. (l) | Ylöjärven messuille tulee erittäin kattava pientalovalikoima, – –. (l) | Koskaan ei tiedä mitä rakastunut mies voi saada aikaan, – –. (k)

Komparaatio ja sellaiset astemääritteet kuin erittäin ja melko osoittavat partisiippia käytetyn adjektiivisesti: Suomen vihatuin poliitikko, erittäin suosittu yhtye. Adjektiivisuuden osoitus on sekin, että sanasta muodostetaan sti-päätteinen tavan adverbi, esim. hämmästyneesti, odotetusti, ja genetiivisijainen adjektiivin tai adverbin määrite: yllättävän kova(sti). Näissä tehtävissä tavallisia adjektiivistuneita partisiippeja ovat varsinkin asennoitumista, huomionarvoisuutta ja käsitettävyyttä ilmaisevat, esim. edustava, houkutteleva, huomattava, kiinnostava, liikuttava, merkittävä, osuva, tuntuva, vaihteleva, vakuuttava; innostunut, onnistunut, oikeutettu; käsittämätön, uskomaton.

 
Myös turvallisuus on näkyvästi esillä. (l) | – – katsojat äänestivät vuoden moottoriurheilijaksi odotetusti Tommi Mäkisen, – –. (l) | Käsittämättömän energisellä liikemiehellä (l)

Selvää rajaa partisiipin verbi- ja adjektiivikäytöllä ei ole. Silloin kun partisiippipohjaisella sanalla ei ole lauseessa täydennyksiä eikä määritteitä, ei aina ole mahdollista sanoa, kumpi käyttö on kyseessä: Laskeva korkotaso ei suinkaan lisää kaikkien lainojen suosiota (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot