Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Määritteenä infinitiivilauseke tai lause > § 624 Lause: mukava että tulit, ainoa joka ymmärtää

§ 624 Lause: mukava että tulit, ainoa joka ymmärtää

Predikatiivina toimiessaan tunnetilaa tai varmuuden astetta ilmaisevat adjektiivit kuten iloinen, tyytyväinen, (epä)varma voivat saada yhdessä olla-verbin kanssa syytä tai aihetta ilmaisevan lausemääritteen (a), jollainen tosin on tukipronominillisena tavallisempi: Olen iloinen siitä, että olet täällä (» § 11541155).

(a)
Olin varma, että juttuni hylättäisiin kättelyssä lapsellisena tekeleenä. (k) | Mukava että sentään jaksoit tulla, – –. (l)

Adjektiivia voi tietyissä tapauksissa määrittää relatiivilause. Yksilöivien adjektiivien avulla poimitaan joukosta yksilö tai yksilöitä, jo(i)ta relatiivilause luonnehtii (b) (» § 1166) (jo- ja mi-alkuisten pronominien työnjaosta» § 735737). Lisäksi relatiivilause liittyy proadjektiiveihin (c).

(b)
Minä olen varmaan ainoa, joka myöntää suoraan unelmoineensa aina kirjan kirjoittamisesta. (l) | Ainoa, mitä Floridassa pelättiin keskiviikkona oli, että sateiden mukana tulee tulvia. (l) | Lopuksi tapahtui kauheinta, mitä hän saattoi kuvitella – –. (k) | Nürnbergin oikeudenkäynti oli ensimmäinen ja viimeinen, jonka liittoutuneet järjestivät vihollisiaan vastaan. (l)
(c)
– – ravintolat ovat tulvillaan hänenkaltaisiaan, jotka säihkyvät, – –. (l) | Se [kirjekuori] oli sellainen, jollaista Irja sanoi paskanruskeaksi, – –. (k) | – – poliittinen virkanimitys on sellainen, missä muodollisesti epäpätevä ohittaa pätevät. (l)

Vertaileva kuin-rakenne on komparatiivijohdoksen täydennys (d), adjektiivin perusasteeseen liittyvä kuin-rakenne puolestaan on määrite (e) (» § 11721173). Koko adjektiivilauseke toimii lauseessa joko predikatiivina tai predikatiiviadverbiaalina.

(d)
Hän on parempi kuin minä. | Hoitosuhde kasvoi tärkeämmäksi kuin avioliitto. (k)
(e)
Monesti työpäivän päätteeksi tunsin itseni väsyneeksi kuin vanha varis, – –. (l) | – – kansanedustajat – – ovat omasta mielestään vapaita tulemaan ja menemään kuin taivaan linnut, – –. (l) | – – loikkasin alas muurilta kevyenä kuin perhonen. (E)

Tapauksista Hän on sellainen että syö mitä vain; Hän on niin mukava että kaikki hänestä pitävät » § 11601161.

Huom. Eräitä kuin-vertauksia vastaa genetiivi- tai nominatiivialkuinen yhdysadjektiivi: sametinpehmeä ~ pehmeää kuin sametti, jääkylmä ~ kylmä kuin jää (» § 427).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot