Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Suhteutusadjektiivien genetiivitäydennys: saman kokoinen > § 613 Euron arvoinen, kauniin muotoinen, joulun jälkeinen

§ 613 Euron arvoinen, kauniin muotoinen, joulun jälkeinen

Suhteutusadjektiiveilla kuten hintainen ~ ikäinen ~ painoinen ~ tapainen (» § 609) on etuasemainen genetiivitäydennys tai yhdyssanojen tapauksessa määriteosa: 100 euron hintainen, samannäköinen. Persoonapronominien yhteydessä tai sijasta adjektiiviin liittyy possessiivisuffiksi: (minun) ikäiseni. Suhteutusadjektiiveissa voi erottaa kolme merkitysryhmää: mitattavaa ominaisuutta, aisti- ja yleisvaikutelmaa sekä suhteellista paikkaa, tilaa tai aikaa tarkoittavat. (Morfologisista tyypeistä » § 270271.)

Mitattavaa ominaisuutta tarkoittavat adjektiivit ilmaisevat painoa, ikää ja arvoa tai hahmoa kuten pituutta, korkeutta, leveyttä ja suuruutta. Ominaisuuden määrä esitetään mittayksiköinä mm. metreissä, kiloissa, markoissa, esim. kolmen metrin mittainen, kilon painoinen, 10 euron arvoinen, tai vertaamalla kuvauksen kohdetta johonkin: ranteen paksuinen, saman kokoinen (a). Genetiivitäydennyksenä voi olla myös asennetta ilmaiseva adjektiivi: hirveän hintainen (b).

 
Mitattavaa ominaisuutta ilmaisevia suhteutusadjektiiveja:arvoinen, hintainen, ikäinen, kokoinen, korkuinen, laajuinen, levyinen, mittainen, painoinen, paksuinen, pituinen, suuruinen, syvyinen, vahvuinen, vetoinen
(a)
Ryöstäjä on noin 170–180 sentin pituinen, hoikka ja kapeakasvoinen. (l) | Ossi nojasi yhteen useista monen tonnin painoisista ja viiden metrin korkuisista hirsisistä hissikehikoista, joiden varassa hennon ranteen paksuiset raskaat vaijerit roikkuivat. (l) | Jättikuukunen voi kasvaa sylillisen kokoiseksi ja 20–25 kilon painoiseksi. | Viiden sentin läpimittainen lakki pienelle käpynahkialle on paljon suurempi teko kuin 30 sentin lakki herkkutatille, – –. (l) | Kolmen euron hintainen paluukuljetus lähtee kello 1.30 – –. (E) | Kyse on 10 vuoden mittaisesta korkotuesta. (l)
(b)
Mikä mieli, järki tai merkitys tällä hirvittävän kokoisella maailmankaikkeudella on? (l) | Nykyisin asunnot ovat varsin kohtuullisen hintaisia – –. (l) | Sänki on helppo ajaa lopuksi parrantasaajalla halutun pituiseksi. (l)

Mitattavaa ominaisuutta ilmaisevista adjektiiveista ei juuri muodosteta tapaa ilmaisevia sti-adverbeja; poikkeuksena lähinnä laajuinen: maailmanlaajuisesti. (Ilmaustyypistä 15 m pitkä » § 616.)

Toiseksi suhteutusadjektiiveja ovat aisti- ja yleisvaikutelmaa ilmaisevat adjektiivit, joilla suhteutetaan muita kuin mitattavia ominaisuuksia. Vertailun kohde ilmaistaan substantiivi- (c) tai adjektiivilausekkeella (d).

 
Aisti- ja yleisvaikutelmaa ilmaisevia suhteutusadjektiiveja: hajuinen, kuuloinen, makuinen, näköinen, tuntuinen; kaltainen, la(j)inen, luonteinen, mallinen, mukainen, muotoinen, niminen, oloinen, omainen, sorttinen, suuntainen, sävyinen, tapainen, tasoinen, tyylinen, tyyppinen, veroinen, vertainen, värinen
(c)
Pankkien ja muiden rahapiirien valta on tällä hetkellä jo poliittisen vallan luonteinen. (l) | – – päivä, jolloin kaltaiseni pikkupäälliköt voisivat heittäytyä posket hehkuen alaisen rooliin. (l) | Istuen ajettavan vesijetin edeltäjä, vesiskootteri, kärsi huonosta maineesta lähinnä meluisuutensa ja hupilaitteen omaisen luonteensa vuoksi. (l) | Koira etsii sen hajuista esinettä, jolla se on tottunut ohjaajansa kanssa leikkimään. (l) | Hän yltää juuri ja juuri örinämiesten keskiluokan tasoiseen suoritukseen, – –. (l)
(d)
Äiti oli vihaisen näköinen. (k) | Pakasteravuista saa tuoreen ja vastakeitetyn tuntuisia, kun kiehauttaa niille uuden mausteliemen. (l) | Sävellys oli laimea ja vanhanaikainen, ja sitäpaitsi tutun kuuloinen. (l)

Yleisvaikutelmaa ilmaisevista adjektiiveista voi muodostaa genetiivitäydennyksisen sti-adverbin, toisin kuin muista suhteutusadjektiiveista, esim. odotusten mukaisesti. Samoin eräät astemääritteet ovat mahdollisia: vähän Maijan näköinen, aika kivan makuinen. Vakiintuneita aisti- ja yleisvaikutelmaa ilmaisevia substantiivialkuisia yhdysadjektiiveja ovat mm. asianmukainen, todennäköinen, (epä)oikeudenmukainen, luonnonmukainen, tarkoituksenmukainen.

Kolmanneksi genetiivitäydennyksen saavat suhteellista paikkaa, tilaa tai aikaa ilmaisevat adjektiivit. Näistä osalla on myös itsenäistä käyttöä, esim. läheisellä tiellä; tunsin itseni ulkopuoliseksi.

 
Paikkaa ja aikaa ilmaisevia suhteutusadjektiiveja:aikainen, alainen, jälkeinen, läheinen, puoleinen, päällinen, sisäinen, takainen, viereinen, välinen; ulkopuolinen, sisäpuolinen, alapuolinen, yläpuolinen
(e)
Hailuoto oli vielä vuosisadan alussa kiljuhanhien muuton aikainen lepäilypaikka. (l) | Unescon alainen järjestö (l) | joulun jälkeisillä pakkasilla (l) | Kuljettajan puoleista tuulilasinpyyhintä korjattiin useaan otteeseen. (l) | Solisluitten päällä oli arpia vuosien takaisesta aknesta. (k) | postiluukun viereisessä roskakorissa | avioliiton ulkopuolinen raskaus (k) | Moottorissa on kannen yläpuolinen hammashihnakäyttöinen nokka-akseli, – –. (l) | Kumia voi ottaa pois kulutuspinnan alapuolisista kerroksista, ei itse pinnalta. (l) | Vaikka suomen kieltä on puhuttu Ruotsin nykyistenkin rajojen sisäpuolisella alueella aina, – –. (l)

Huom. 1. Suhteuttavan yhdysadjektiivin määriteosana voi olla taipumaton sana eri, esim. erikokoiset, erihintainen, eräissä tapauksissa myös substantiivin nominatiivimuoto: vyötäröpituinen neulejakku (L), ilmoitusluontoinen asia (k) (» § 272).

Huom. 2. Mitattavaa ominaisuutta tarkoittavia adjektiiveja kuten arvoinen, pituinen sekä aisti- ja yleisvaikutelmaa tarkoittavia adjektiiveja kuten näköinen, kaltainen on kutsuttu ekvatiivisiksi, koska ne ovat samastavia; esim. Maijan pituinen ’yhtä pitkä kuin Maija’, Maijan näköinen ’samannäköinen kuin Maija’. Paikkaa ja aikaa ilmaisevat suhteutusadjektiivit kuten aikainen, välinen eivät ole samassa määrin samastavia eikä niitä ole luettu ekvatiivisten adjektiivien joukkoon. (Penttilä 1963.) Ne ovat kuitenkin vertaillen suhteuttavia inen-adjektiiveja, jotka saavat genetiivisijaisen täydennyksen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot