Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivien substantiivikäyttö > Proadjektiivien substantiivikäyttö > § 629 Sellainen, tällainen, jollainen substantiiveina

§ 629 Sellainen, tällainen, jollainen substantiiveina

Monia pronomineja käytetään sekä adjektiivisesti että substantiivisesti: Tähän (juttuun) en usko. Substantiivisesti käytettäviä proadjektiiveja ovat erityisesti demonstratiivipronominikantaiset: Sellaiseen (asiaan) en suostu. (» § 716.)

Proadjektiivi sellainen ilman substantiiviedussanaa viittaa anaforisesti henkilön, asian tai tilanteen edustamaan lajiin tai luokkaan (a) tai ilmaisee yleisemmin tyyppiä (b) (» § 1436).

(a)
Ne ovat stressattuja kaikki siellä, koko hoitohenkilökunta. Yksikin kertoi asuvansa vanhan sairaan äitinsä kanssa. Itse neljänkympin kriisissä, senhän näki päältä. Miten sellainen voi ketään auttaa. (k) | – – kaupan ketjut keskittävät kuljetustoimintonsa erilliseen yhtiöön ja alkavat markkinoida kuljetuspalveluja kuin ammattimaiset kuorma-autonyrittäjät ikään. Esimerkkejä sellaisesta on jo. (l)
(b)
Christina Lundell sanoo rakentaneensa herrakurssin niin, että se tarjoaa perustiedot keittiötaidoista sellaisellekin, joka ei ole koskaan rohjennut tarttua kapustan varteen. (l) ’kenelle hyvänsä, joka ei ole rohjennut’

Sellainen saa oman adjektiivisen etumääritteen (c) ja toimii yhdyssanassa jälkiosanakin (d) (» § 437 huom.). Seuraavissa esimerkeissä se korvaa edellä mainitun.

(c)
Ruoka ja ruokakulttuuri on yksi suomalaisuuden elementti, ja varsin tärkeä sellainen, – –. (l) | Kasvavista kaupungeista vapaarahoitteisilta markkinoilta on vaikea saada uutta asuntoa ja jokseenkin mahdoton löytää kohtuuhintaista sellaista. (l)
(d)
Hän lähtee mieluusti kuntoilemaan pyöreän pallon kera. Tilanteesta riippuen pallo on jalka‑, tennis- tai golf-sellainen. Mieluiten jalkapallo. (l) | Liisa Nevalaisen ja Toini Vuoriston käsikirjoittama sarja oli ensimmäinen suomalainen perhesellainen. (L)

Substantiivisesti käytetään muitakin demonstratiivisia proadjektiiveja (e) sekä relatiivipronominikantaista adjektiivia jollainen (f).

(e)
Polttopullon postiluukusta Hanhivaara olisi vielä ymmärtänyt, mutta ei tämmöistä. (k) | Maksujen viivästyminen seisottaa valmista tavaraa verstaalla, entisessä perunavarastossa, eikä semmoinen tietysti pitkän päälle kannata. (l)
(f)
– – paksu paperisäkki jollaisissa torilla myydään perunaa, – –. (k)

Huom. Substantiivisia käytöltään ovat myös sellaiset tekstuaaliset viittauskeinot kuin edellä ~ viimeksi mainittu, edellinen, jälkimmäinen: Toisaalta vahvan ja keskioluen keskinäisessä kilpailussa jälkimmäinen on viime vuosina lisännyt osuuttaan (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot