Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Suhteutusadjektiivien genetiivitäydennys: saman kokoinen > § 614 Possessiivisuffiksi adjektiivissa: ikäiseni, pituiseni

§ 614 Possessiivisuffiksi adjektiivissa: ikäiseni, pituiseni

Genetiivitäydennyksen sijasta tai ohella voi eräillä suhteutusadjektiiveilla esiintyä täydennyksenä possessiivisuffiksi. Possessiivisuffiksi liittyy ainakin sellaisiin mitattavaa ominaisuutta ja aisti- tai yleisvaikutelmaa tarkoittaviin adjektiiveihin, joita voi käyttää ihmisten luonnehdintaan, esim. pituinen, painoinen, kokoinen, ikäinen, arvoinen, näköinen, kaltainen, tapainen. Suhteellista paikkaa tai aikaa tarkoittavan adjektiivin sisältävässä ilmauksessa ei yleensä ole osapuolena ihminen, joten niihin ei juuri liitykään possessiivisuffiksia; silti mahdollisia ovat ainakin minun puoleiseni, meidän välisemme.

Possessiivisuffiksillinen suhteutusadjektiivi esiintyy predikoivissa tehtävissä, substantiivin määritteenä ja postposition täydennyksenä (» § 626).

 
Se oli poika, sellainen minun ikäiseni ja kokoiseni. (k) | Sinä et ole yhtään hänen näköisensä! (k) | En koskaan pysty tulemaan kaltaiseksesi, – –. (k) | Halmeen kumppaniksi tulee hänen painoisensa amerikkalainen Robert ”Jeejee” Svensson. (l) | Rompun pitäisikin yhdistää klassikkoteksti arvoiseensa tutkijaan tai toteuttajaan. (k) | Jotkut lapsista painavat 20 prosenttia vähemmän kuin heidän pituistensa tavoitepaino on, – –. (l) | Ikäistensä joukossa koulua käyvä Victoria pitää matematiikasta, – –. (l)

Huom. Vertailussa käytetään muitakin adjektiiveja kuin inen-loppuisia suhteutusadjektiiveja. Esimerkiksi seuraavissa määriteosana oleva genetiivimuotoinen substantiivi ilmaisee vertailun kohteen: hiuksenhieno, langanlaiha, kuvankaunis, sametinpehmeä; määriteosa voi olla nominatiivissakin, esim. jääkylmä, tulikuuma (» § 427). Toiseksi mitattavaa ominaisuutta ilmaisevia adjektiiveja kuten vanha, pitkä, leveä käytetään mittamääritteen kanssa: vuoden vanha (» § 616). Ero on kuitenkin selvä: suhteutusadjektiiveilla täydennys on pakollinen, muilla ei.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot