Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Adjektiivin adverbiaalit > Tavan adverbiaalit > § 622 Tavan adverbiaalin sijainti suhteessa adjektiiviin

§ 622 Tavan adverbiaalin sijainti suhteessa adjektiiviin

Tapaa ilmaiseva sti-adverbi sijaitsee yleensä lausekkeessa reunimmaisena, ennen adjektiivin täydennyksiä tai astemääritteitä (a). Se voi sijaita myös muusta lausekkeesta irrallaan lauseen alussa tai lopussa (b), joten sen asema adjektiivin määritteenä on erilainen kuin muiden, esim. sille merkitykseltään läheisen adjektiivin genetiivimuodon (esim. kauniin vihreä). Luokittelevat sti-määritteet sijaitsevat kuitenkin aina heti määrittämänsä adjektiivin edellä (c).

(a)
Etenkin suomalaisille asiakkaille olut on yhä [selkeästi viiniä maittavampi] pihvin kyytipoika kuin viini. (l) | Johan se on [taktisestikin aivan typerää] että ne ovat siellä täällä, – –. (k)
(b)
Valotusteknisesti Contax AX ei sisällä mitään mullistavaa uutta. (l) | – – musiikillisesti jyväskyläläinen opiskelijapop on yhtä kiihottavaa kuin Miljoonasateen alkuaikoina suosima takatukka-viikset yhdistelmä. (L)
(c)
Lehti on [kampamaisesti liuskainen]. ~ *Kampamaisesti lehti on liuskainen. | Vammaispalvelulain tultua voimaan laajentuivat tulkkipalvelut koskemaan myös [vaikeasti puhevammaisia]. (a)

Adjektiivin adverbiaalimääritteinä käytetään myös tapaa ilmaisevia ittAin-päätteisiä adverbeja (esim. suomalaisittain) sekä modaalisia (ehkä) ja ajankohtaa ilmaisevia adverbeja (nykyisin). Ne tulkitaan lauseessa adjektiivin määritteiksi ainakin silloin, kun ne sijaitsevat toisen samaa substantiivia määrittävän sanan edellä.

(d)
– – heidän kannatuksensa on [suomalaisittain korkeissa] lukemissa. (l) | kokoelman [teoreettisesti ehkä antavimmassa] esseessä (L) | Samalla yhtiö voisi [nykyään niin tärkeässä] ”asiakasläheisyydessä” nostaa profiilinsa korkeammalle tasolle kuin yksikään kilpailija. (l) | Jokainen ihminen on pohjimmiltaan luova. Tämä [usein piilevä] luovuus tulisi valjastaa organisaatioiden käyttöön. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot