Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Adjektiivin adverbiaalit > Adverbiaalien sijainti > § 617 Adverbiaali adjektiivin edellä tai jäljessä

§ 617 Adverbiaali adjektiivin edellä tai jäljessä

Adjektiivien adverbiaalit ilmaisevat abstraktia tai konkreettista kohdetta, paikkaa, aikaa, tapaa, aihetta tai syytä. Paikallissijaiset adverbiaalit sijaitsevat joko adjektiivin edellä tai jäljessä. Periaatteessa ne voivat olla erilläänkin adjektiivista, esim. kiitollinen olen elämälle, elämälle olen kiitollinen, jolloin ne eivät ole yksiselitteisesti vain adjektiivin määritteitä (» § 13991401).

(a)
Nyt viisikymppisenä olen kiitollinen elämälle. (l) | Olen hänelle kiitollinen paljosta. (l) | aktiivinen ulkopolitiikassa (l) | moneen suuntaan aktiivinen (l) | avoin joka suuntaan (l) | ulospäin avoin (l) | Anoppi oli tarkka siisteydestä, – –. (k) | isä oli ajastaan tarkka (k) | Veljien kanssa olimme huonoja nyrkkitappelussa, – –. (l) | Kirsikin on käsitöissä huono (k) | Ratkaisu on ainutlaatuinen maailmassa. (l) | Tämä Suomessa ainutlaatuinen katettu piha – –. (l)

Tapaa tai ajankohtaa ilmaisevat adverbiaalit ovat tavallisesti adjektiivin edellä (b). Myös silloin kun adverbiaali sisältyy substantiivin etumääritteenä olevaan adjektiivilausekkeeseen, se yleensä edeltää adjektiivia (c) (» § 13941395).

(b)
Auton nimi on suomalaisittain ajankohtainen: Wolseley Hornet! (l) | Minä katson morsiantani. Se on varmalla tapaa kaunis. (k) | Vanhan 405:n ainoa porrasperäinen malli on nykyisin kaksilitrainen Style. (l) | Kiinalaisten asema Thaimaassa on taloudellisesti erittäin hyvä, – –. (l)
(c)
Sokrateelle uskollinen perinne (l) | Vintti on ollut talossa kattoparrujen alla oleva tuulelle avoin tila. (l) | maultaan varsin hyvä viini

Kun kommenttiadverbiaali on välittömästi adjektiivin edellä, sen voi tulkita määrittävän tuota adjektiivia mutta usein myös koko lausetta:

(d)
Viime vuoden ehkä merkittävin yhteistyökuvio syntyi saksalaisen SEW-Eurodriven kanssa, – –. (l) | – – voidaan odottaa, että tämä Suomen armeijan ehdottomasti viimeinen hevonen myydään huutokaupalla. (l) | Jokaisesta osallistujamaasta tulee taatusti kovatasoinen joukko ajajia. (l) | Tukholman Oopperakellarin barokkityylinen pääruokasali on ulkoiselta olemukseltaan ehkä hienoin ravintola Pohjolassa. (l) | Hän oli yksinkertaisesti poikkeuksellinen muusikko. (l)

Partisiippeihin samoin kuin moniin verbivastineellisiin adjektiiveihin liittyy yleensä samanmuotoinen adverbiaali kuin verbiinkin.

(e)
Rahkapiirakoihinkin hän on ihastunut – –. (l) vrt. ihastua | asiasta kiinnostunut harrastaja (l) | Siirrostaan Anaheimiin ensin suuttunut Selänne on rauhoittunut hyvää vauhtia. (l) | – – emme ole enää yhtä riippuvaisia auringosta kuin ennen. (l) | kireä hartioista vrt. kiristää hartioista

Toisaalta verbivastineelliseen adjektiiviin saattaa liittyä samasijainen adverbiaali kuin sen kantasanana olevaan substantiiviin. Esimerkiksi adjektiivin ja substantiivin elatiivisijaista adverbiaalia voi vastata verbin objekti.

(f)
Poliisi on kuitenkin toiveikas etsintöjen saattamisesta loppuun aivan lähipäivinä. (l) vrt. toivo ~ toive jostakin, toivoa jotakin

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot