Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Adjektiivin adverbiaalit > Suuntaiset ja suhteen adverbiaalit > § 618 Sijana elatiivi: onnesta soikea, iloinen voitosta

§ 618 Sijana elatiivi: onnesta soikea, iloinen voitosta

Adjektiiveihin, jotka tarkoittavat tunne- tai fysiologista tilaa taikka varmuuden astetta, liittyy syytä tai aihetta ilmaiseva elatiivisijainen adverbiaali. Tällaisia adjektiiveja ovat esim. iloinen, vihainen, ylpeä, kuuluisa, varma, tarkka, tietoinen, riippuvainen sekä raskas, märkä, samoin adjektiivistuneet partisiipit kuten hämmästynyt, innostunut, väsynyt, vakuuttunut, otettu (a). Osa adjektiivin ja elatiivilausekkeen muodostamista ilmauksista on vakiintuneita sanaliittoja: vihreä kateudesta, onnesta soikea. Eräissä tapauksissa adverbiaalina on mahdollinen myös adpositiolauseke: varma asian suhteen.

(a)
Olen kiitollinen avusta, – –. (l) | Herätessäni olin hiestä läpimärkä, – –. (k) | kasteesta kosteaa ruohoa (l) | Mille maalle kreivistään kuulu Montecriston saari kuuluu? (l) | Tuvan ilma oli raskas kysymyksistä, – –. (k) | – – oliko hallitus tietoinen tehdyistä ratkaisuista vai ei. (l) | toimialakohtaisista sovelluksista riippumaton alue (l) | Yhteiskunta on hyvin tarkka julkisivujen suhteen rakennusvaiheessa – –. (a)

Adjektiiveihin paljas, puhdas, tyhjä ja vapaa voi liittyä elatiiviadverbiaali, joka ilmaisee, mitä paitsi kuvailtava entiteetti on:

(b)
– – maaraja on hakattu paljaaksi metsästä – –. (k) | – – tiede on jättänyt päämme tyhjäksi kaikesta, mitä haluaisimme maailmasta tietää. (A) | Pommin kehittämisestä vastannut fyysikko ei ollut itsekään vapaa mielikuvista. (l) | – – ne haluavat pitää oman imagonsa mahdollisimman puhtaana muista vaikutteista. (l)

Yksilöivät adjektiivit (ainoa, superlatiivit ja järjestysluvut » § 608), kvanttorit kuten jokainen, moni sekä komparatiiviadjektiivit voivat esiintyä kokonaisuuden elatiivirakenteessa: elatiiviadverbiaali ilmaisee kokonaisuutta, jonka osasta on kyse (» § 1254).

(c)
Vokkulainen on ainoa näistä neljästä, joka on yhä elossa. (l) | Mercury 200 DFI on ensimmäinen tulevasta DFI-mallisarjasta. (l) | Vaikein näistä pulmakysymyksistä koskee sopimuksen valvontaa. (l) | Laihempi miehistä kumartui kärppänä – –. (k)

Sellaista kokonaisuuden osaa tai kohtaa, jota adjektiivin kuvaama ominaisuus koskee, ilmaistaan elatiivi- tai ablatiivisijaisella taikka adpositiolausekkeella (» § 1244).

(d)
kireä ~ löysä ~ väljä hartioista | paksu juuresta | kapea vyötäröstä ~ vyötäröltä ~ vyötärön kohdalta | – – sitten hänellä yhtäkkiä onkin musta korsetti päällä, se on tiukka kyljistä ja vatsasta kuin muodinluojien määräämä vatsantasoitusväline. (k) | Touko oli varreltaan toisia lyhyempi ja iholtaan tummempi. (k) | Strongbow Cider oli väriltään raadin mielestä hyvän keltainen, – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot