Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Adjektiivin adverbiaalit > Tavan adverbiaalit > § 621 Heleän keltainen, teknisesti taitava

§ 621 Heleän keltainen, teknisesti taitava

Adjektiivin genetiivimäärite voi paitsi olla intensiteettimäärite, myös ilmaista tapaa, esim. räikeän punainen; miellyttävän raikas, mukavan hedelmäinen, kevään ja kesän punaviini (l). Monet absoluuttistakin ominaisuutta ilmaisevat adjektiivit voivat saada tällaisen genetiivimääritteen, joka osoittaa, että adjektiivia on käsitelty asteikollisesti, esim. yllättävän kielitieteellinen esitelmä; eivät kuitenkaan esim. materiaalia tarkoittavat: *uskomattoman lasinen lautanen.

Adjektiivin tapaa ilmaisevana genetiivimääritteenä voi olla myös substantiivi, joka toimii vertauksen suhteutuskohtana: pumpulin pehmeä ’pehmeä kuin pumpuli’; monet vakiintuneet ilmaukset ovat yhdyssanoja, esim. höyhenenkevyt, timantinkova. Väriä kuvaavan adjektiivin genetiivimäärite tai määriteosa ilmaisee värin sävyä taikka vertauskohtaa, esim. keltaisen ruskea, kirkkaan keltainen ~ kirkkaankeltainen, kirsikan punainen (yhdysadjektiiveista » § 427).

Adjektiivikantainen sti-adverbi ilmaisee, miltä kannalta tai missä suhteessa adjektiivin kuvaama ominaisuus pätee. Esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokas ilmaisee entiteetin olevan arvokas kulttuurihistorian näkökulmasta. Määrittävän sti-adverbin kanta-adjektiivi on usein absoluuttista ominaisuutta ilmaiseva kategorioiva, erityisesti llinen-johdos (» § 373). Yleensä sti-määrite edeltää adjektiivia (a), mutta saattaa predikatiivilauseessa sijaita jäljessäkin (b).

(a)
Viisaan ja aatteellisesti linjakkaan mainettakin on tullut (l) | Hotelli – – sijaitsee historiallisesti ainutlaatuisessa ympäristössä – –. (l) | Sille yksityistäminen siis on myös poliittisesti oivallinen asia. (l)
(b)
Silti suoritus oli puutteellinen teknisesti, – –. (l) | – – kaupunkikuva Jyväskylästä ennen sotia on äärimmäisen arvokas kulttuurihistoriallisesti, – –. (l) | Ulkona oli kylmää, mutta sisällä sitä lämpimämpää sekä fyysisesti että symbolisesti. (l)

Monien absoluuttista ominaisuutta ilmaisevien adjektiivien määritteenä on sti-adverbi (ei genetiivisijainen määrite), esim. vaikeasti (~ *vaikean) vammainen.

Kun kantana on subjektiivisesti arvottava adjektiivi, sti-adverbi ilmaisee puhujan mielipidettä siitä, millä tavalla ominaisuus pätee; esim. hauskasti punainen ’hauskalla tavalla punainen’. Vaihtoehtona on usein vastaava genetiivimäärite: hauskan punainen (» § 677).

(c)
Esitys on näyttävä ja keveä marenkipiiras, jossa sitruunana on rva Behnin mukavasti kirpeä naisnäkökulma. (l)

sti-adverbi voi olla myös adjektiivin modaalinen määrite (d) tai ilmaista määrää tai intensiteettiä (e) – samoin kuin verbin määritteenäkin.

(d)
– – keikkabändin luultavasti paras vaihe oli vuoden 1972 Euroopan kiertue. (E)
(e)
Uki oli silläkin kalareissulla saanut reilusti parikiloisen taimenen, – –. (k) | Liittovaltion talous on rajusti alijäämäinen – –. (l) | Sovellutus on 75-prosenttisesti kotimainen. (l) | – – teos on aggressiivinen ja voimakkaasti feministinen työ. (l) | Asumme Helsingissä, joka on voittopuolisesti suomenkielinen. (l)

Komparatiivijohdoksia määrittävät sti-adverbit ovat kvantifioivia; ne saavat määritteekseen myös kvanttoriadverbin: paljon ~ selvästi ~ huomattavasti parempi; vrt. *paljon aggressiivinen, *huomattavasti myönteinen (» § 638).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot