Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen > Leksikaalistunut partisiippi > § 631 Mukana täydennys: uraauurtava, koinsyömä, allekirjoittanut

§ 631 Mukana täydennys: uraauurtava, koinsyömä, allekirjoittanut

Partisiippi voi leksikaalistua myös täydennyksineen. Leksikaalistuma on silloin usein yhdyssana: asiaankuuluva, paljonpuhuva, silmiinpistävä, harhaanjohtava, uraauurtava. Leksikaalistuman osat eivät saa omia määritteitä. Esimerkiksi vedenpitävä, aikansa elänyt ovat leksikaalistumia, mutta veden hyvin pitävä, koko aikansa elänyt eivät. Täydennyksensä kanssa leksikaalistuneita partisiippeja on erityyppisiä. Kieltopartisiipit ovat karitiiviadjektiiveina partisiipeista adjektiivisimpia.

 
VA-partisiippi: mukaansatempaava, silmiinpistävä, asiantunteva, korviahuumaava, leimaa-antava, ohimenevä, päällekäyvä, kaikkitietävä, pahoinvoiva, kokoontaitettava, kahdenistuttava, sivustavedettävä
 
NUT-partisiippi: valantehnyt, allekirjoittanut, kuolemaantuomittu, poispilattu, yliammuttu, ylikoulutettu
 
Agenttipartisiippi: pakkasenpurema, koinsyömä
 
Kieltopartisiippi: pahaa-aavistamaton, paikkansapitämätön, läpinäkymätön

Leksikaalistuneissa partisiipeissa on sellaisiakin, joiden kantaverbi ei juuri tai ollenkaan esiinny muutoin kuin partisiipissa, esim. hemaiseva, raflaava, vanhahtava, hienostunut, sofistikoitu.

Huom. Muodon esiintyminen sanakirjan hakusanana on yksi, joskaan ei vedenpitävä osoitus sanan leksikaalistumisesta. Perussanakirjassa on noin 880 partisiippimuotoista hakusanaa, eniten aktiivin VA-partisiippeja ja vähiten agenttipartisiippeja (jotka edellyttävät genetiivisubjektia; yhdyssanoiksi leksikaalistuneita tapauksia ovat esim. koinsyömä, löylynlyömä).

 
  % n
Aktiivin VA-partisiippi 40,3 353
Kieltopartisiippi 32,4 284
TU-partisiippi 11,3 99
Passiivin VA-partisiippi 8,1 71
NUT-partisiippi 6,7 59
Agenttipartisiippi 1,1 10

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot