Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Yhdyssanat > Määritysyhdyssanat > Määriteosan muoto > Monikko ja yksikkö määriteosassa > § 419 Monikkomuotoisen määriteosan esiintymisympäristöjä

§ 419 Monikkomuotoisen määriteosan esiintymisympäristöjä

Määriteosana tavataan jokseenkin kaikkien sijojen monikkomuotoja. Edusosa on tällöin useimmiten verbikantainen.

 
Genetiivi: äitienpäivä, kykyjenetsijä, riskienhallinta, valtioidenvälinen | Inessiivi: unissakävely | Elatiivi: tähdistäennustaja | Illatiivi: maihinnousu, silmiinpistävä | Adessiivi: varpaillaseisonta | Ablatiivi: huuliltalukeminen | Allatiivi: vesillelasku | Partitiivi: korviahuumaava

Monikkomuotoiset määriteosat ovat yksikkömuotoisia selvästi harvinaisempia. Monikon nominatiivi on mahdollinen vain, jos edusosana on aktiivin partisiippi, esim. tämä veretseisauttava sensaatio (L).

Monikkosanat (» § 558) esiintyvät muun kuin verbikantaisen edusosan yhteydessä yksikössä (nominatiivissa tai genetiivissä), esim. housukangas, housuntasku, hääpäivä, kasvonaamio, kasvonpiirre, silmälasikotelo, talkootyö, urkuparvi. Sen sijaan verbikantaisen edusosan määriteosana monikkosana voi olla monikossakin, esim. kasvojenhoito, urkujensoitto.

Usein monikon genetiivin rinnalla määriteosana esiintyy samansisältöisissä tapauksissa yksikön genetiivi tai nominatiivi (a), tai käytössä on pelkästään yksikkömuotoinen määriteosa, vaikka sen sisältö olisi monikollinenkin (b) (nominatiivin ja genetiivin vaihtelusta määriteosassa » § 412415).

(a)
Mon. ~ yks. GEN: jäidenlähtö ~ jäänlähtö, lastenkieli ~ lapsenkieli, mieliinpainuva ~ mieleenpainuva, riskienhallinta (PS) ~ riskinhallinta (l, a) | Mon. GEN ~ yks. NOM: aseidenriisunta ~ aseriisunta, jalkojenhoito ~ jalkahoito, seurojentalo ~ seuraintalo ~ seuratalo (PS), eläintensuojelu (l) ~ eläinsuojelu (PS)
(b)
halonhakkuu ’halkojen hakkuu’, hirvenmetsästys ’hirvien metsästys’, marjanpoiminta, aallonmurtaja, iskunvaimennin, kalansavustamo | asuntotuotanto ’asuntojen tuotanto’, oppilasvalinta ’oppilaiden valinta’, levysoitin (PS), lintuharrastaja, ohjelmavaihto (skt)

Yksikkömuotoisen määriteosan sisällöllisen monikollisuuden mahdollistaa se, että se on merkitykseltään geneerinen eikä määrätarkoitteeseen viittaava. Vastaava syntaktinen määrite sen sijaan kantaa lukueroa, esim. (yhden) lipun myynti vrt. (useiden) lippujen myynti. Sisällöltään monikolliseksi voidaan tulkita myös seuraavien edusosaltaan ei-verbikantaisten sanojen nominatiivimääriteosa: halkopino, helminauha, kukkakauppa, poikakuoro, tulitikkulaatikko, virsikirja.

Huom. Monikkomuotoisia määriteosia tuottaa myös yhdysosiltaan kongruoivien yhdyssanojen (» § 420) taivuttaminen, esim. isotveljet, pitkiähousuja.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot