Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Yhdyssanat > Yhdyssanan rakenne > Yhdysosat > § 405 Moniosainen eli kompleksinen yhdyssana

§ 405 Moniosainen eli kompleksinen yhdyssana

Yhdysnominin yhdysosana voi esiintyä yhdyssana tai muu sanayhtymä. Tällainen ns. kompleksinen yhdyssana on rakenteeltaan kerroksinen ja sen osien suhteet hierarkkiset. Moniosaisuus on tavallisempaa alku- kuin jälkiosalle.

 
[isän+maan]+rakkaus
ala+[ikä+raja]

[maa+talous]+[oppi+laitos]

[[aika+kaus]+lehti]+katsaus

sähkö+[[parran+ajo]+kone]

[palo+päällikkö]+[[väestön+suojelu]+ohjaaja]

[[Suomi–Ruotsi]+[[yleis+urheilu]+[maa+ottelu]]]+lähetys

Joskus yhdysosien hierarkia on tulkinnanvarainenkin. Kahdella tapaa voidaan hahmottaa esim. seuraavat sanat, joiden leksikaalinen merkitys silti on kummassakin tapauksessa sama:

 
teko[jäärata] ~ [tekojää]rata (Vesikansa 1989: 214)
[maa-artisokka][sosekeitto] ~ [maa-artisokkasose]keitto

[kasvojenkohotus]leikkaus ~ kasvojen[kohotusleikkaus]

tumman[harmaanruskea] ~ [tummanharmaan]ruskea

Yhdyssanan leksikaalisten osien lukumäärälle ei ole varsinaista ylärajaa, mutta käytännössä niitä on harvoin yli viisi. Poikkeuksellisen moniosaisia ovat esim. sa-nat mustaviinimarja-puolukkamehujuoma ja neliväriarkkirotaatiolaakaoffsetpainokone.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot