Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet > Esikentän ja teemapaikan tulkinnanvaraisuuksia > § 1388 Millainen kenttäkuvaus: Kuka on käynyt kaapillani?

§ 1388 Millainen kenttäkuvaus: Kuka on käynyt kaapillani?

Taustoittava pykälä

Teemapaikan ja esikentän ero on tulkinnanvarainen, jos loppukentän edellä on vain yksi lauseenjäsen, jonka voi ymmärtää sijoittuvan yhtä hyvin esikenttään kuin teemapaikkaankin. Interrogatiivi- ja relatiivipronomini, jotka normaalisti edeltävät teemaa, kuuluvat subjektina ollessaan lauseenjäsentehtävänsä perusteella teemapaikkaan mutta kysymystehtävänsä vuoksi esikenttään, koska kysymysainekset muuten ovat esikentässä:

 
Esikenttä Teemapaikka Loppukenttä
  Kuka on käynyt kaapillani?
Kuka   on käynyt kaapillani?

Ratkaisua näiden jäsennysten välillä voi pitää yhdentekevänä, mutta jos teema halutaan nähdä nimenomaan puheenaiheena, jälkimmäinen jäsennys on luontevampi. Silloin kun interrogatiivipronominia seuraava ilmaus edustaa kontekstin perusteella jatkuvaa teemaa, sen voi katsoa sijaitsevan teemapaikassa ja interrogatiivipronominin vastaavasti esikentässä:

 
Esikenttä Teemapaikka Loppukenttä
  Tämä sävelmä on kai jokaiselle tuttu.
Kuka sen on säveltänyt?

Vastaavanlainen tulkinnanvaraisuus syntyy, kun subjekti tai muu lausetyypin ensisijainen jäsen on lauseenalkuisena reemana (» § 1382). Sitä seuraavan lausekkeen voi nähdä sijoittuvan yhtä hyvin teemapaikkaan kuin loppukenttään. Jos halutaan painottaa tällaisten lauseiden funktion yhdenmukaisuutta muiden reema-alkuisten lauseiden kanssa (Lennonilta se on peräisin), ainakin subjektin jälkeisen jatkuvan teeman on johdonmukaista katsoa olevan teemapaikassa:

 
Esikenttä Teemapaikka Loppukenttä
Lennon   sen on säveltänyt.
Lennon sen on säveltänyt.
Lennonilta se on peräisin.

Sama koskee lauseenalkuisia predikoivia lausekkeita, joita ei yleensä mielletä teemaksi. Niinpä seuraavan esimerkin hauskaa oli on tulkinnaltaan samanarvoinen kuin Hauskaa siellä ~ minulla oli, jossa siellä ~ minulla on teemana.

 
Juosta jolkutin keppini kanssa lumisessa metsässä ja hauskaa oli, niin kauan kuin aamutunnelmissa jaksoin. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot