Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Hajarakenteet > Infiniittiset hajarakenteet > § 1397 Infiniittinen ja hallitseva rakenne limittyvät

§ 1397 Infiniittinen ja hallitseva rakenne limittyvät

Yleinen hajarakennetyyppi koostuu infiniittisestä verbistä, jonka laajennukset ovat siitä erillään. Tällainen infiniittinen rakenne toimii täydennyksenä, kuten A- ja MA-infinitiivitäydennykset sekä referatiivirakenne (a) (» § 499, 502, 538). Sen sijaan määritteinä toimivat infiniittiset lausekkeet ovat yhtäjaksoisia (b). Myös adjektiivin tai substantiivin infiniittinen täydennys voi olla tästä erillään (c). Tämä on mahdollista lähinnä predikatiivi- ja eksistentiaalilauseissa, kuten laajennusten eroaminen nominista muutenkin (» § 13991401).

(a)
Sinne minua ei taida huvittaa lähteä. | Mitä sinä nyt aiot ruveta tekemään? | Tällaista yleisönkin luulisi arvostavan.
(b)
Hakemus on tehtävä vahvistettua lomaketta käyttäen. ~ *Tätä lomaketta hakemus tehdään käyttäen.
(c)
alue, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana | Siihen minulla ei ole mahdollisuutta puuttua.

Verbien järjestys on hajarakenteessa suhteellisen kiinteä (» § 1368). Nominaaliset lausekkeet edeltävät tavallisimmin infiniittistä pääsanaansa (d), mutta päinvastainenkin järjestys on eräissä konteksteissa mahdollinen (e).

(d)
Tyttö lupasi kahvit Raimollekin juoksuttaa, ihmisiä hän siinä ravintolassa väitti olevansa palvelemassa. (k) | – – eikä sellaisten miesten tarvinnut myyjiä kovin pitkään istua odottelemassa. (k) | Joustoja hän ei nähnyt mahdolliseksi toteuttaa nykyisen sosiaaliturva- ja verojärjestelmän pohjalta. (l)
(e)
Poliisi haluaa tietoja selvittääkseen palon syttymissyyn. ¶ Soittaa voi numeroon 942–7171 200. (l)

Lisäksi hajarakenteissa voi syntyä ristikkäisiä järjestyssuhteita, jos hallitsevalla verbillä on infiniittisen ohella myös nominaalinen laajennus (f–g).

(f)
Helsingin tulevan suurhallin liikennettä tarvitaan enimmillään purkamaan kymmenkunta uutta nivelbussia sekä muutama raitiolinja seitsemän lisävuoro. (l)
Liikennettä tarvitaan purkamaan 10 nivelbussia.
(g)
Tulin kohtaamaan tänne nuoruuttani ja nuoruudenaikaisia fysiikkaan liittyviä asioita. (l)
Tulin kohtaamaan tänne nuoruuttani.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot