Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippien merkitys ja aikasuhteet > Passiivin VA-partisiipin tulkinnat > § 524 Suoritettava, pestävä: modaalinen tulkinta ja sen puute

§ 524 Suoritettava, pestävä: modaalinen tulkinta ja sen puute

Passiivin VA-partisiipilla on usein modaalinen merkitys: se ilmaisee mahdollisuutta (syötävä, siedettävä), suotavuutta tai velvollisuutta (tutkintoa varten suoritettavat teokset) (näistä tulkinnoista tarkemmin » § 1586). Kun partisiippi kuvaa entiteettiä siltä kannalta, miten teko siihen yleisesti ottaen vaikuttaa, syntyy implikaatioita, että niille voi tai on suotavaa tehdä näin. Tällaisia ovat toimintaverbeistä muodostetut partisiipit, joilla on mahdollisuuden merkitys (a). Kun esineitä luonnehditaan niiden luontaisen käyttötarkoituksen avulla (b), voidaan tarkoittaa paitsi mahdollisuutta myös asianmukaista toimintaa.

(a)
Eija antaa kiitoksen [suosiostaan] hyvälle markkinoinnille, kuin myös tanssittaville lauluille. (l) | liikuteltavien seinien avulla (l) | koottavien sisustuselementtien pariin (l) | Hartwallin kierrätettävien muovipullojen kontrolli (l) | keskenään vaihdettavien D-markkojen järjestelmästä (l) | tietoverkosta imuroitavien päivitysten ansiosta (l) | tarvittaessa esiinnostettava kangas/vinyylikatto. (l)
(b)
näppäiltävä kielisoitin kyrez (l) | silmänpohjan kuvaamiseen käytettäviä kameroita (l) | kymmenien erilaisten lyötävien tai helistettävien soitinten arsenaali (l) | ilmasta laukaistavien risteilyohjusten kantamarajoitus

Tämäntapainen modaalinen tulkinta voi olla myös intransitiiviverbin aktiivin VA-partisiipilla, kun se ilmaisee luonnehdittavansa käyttöpotentiaalia, esim. liikkuvat osat, erittäin nopeasti kiihtyvillä ajoneuvoilla (l), taipuvilla jaloilla varustettu pöytäjalusta (l).

Aina ei passiivin VA-partisiippi saa modaalista tulkintaa vaan se voi, kuten vastaava aktiivin partisiippikin, ilmaista meneillään olevaa, tulevaa tai ajankohtaan sitomatonta tilannetta (c). Modaalinen tulkinta ’joita piti kuljettaa’ on mahdollinen (d), mutta esimerkin tiettyä tapahtumaa kuvaava merkitys tukee ei-modaalista tulkintaa ’joita oltiin kuljettamassa’.

(c)
Siinä menivät parsat, rosvopaistit, lohkoperunat ja täytekakut samalta lautaselta. Menoa täydensi läpi illallisen tarjoiltava ilmainen viini, – –. (l) | Puolueet valmistautuvat kovaa vauhtia syksyn kunnallisvaalien yhteydessä pidettäviin EU-vaaleihin. (l) | Jan Bataldenin mielestä keskieurooppalaista elintarvikekaupoissa harjoitettavaa vapaata alkoholinmyyntiä ei voi ajatella Norjassa. (l)
(d)
[Betoniyhtiön kuljetusauto luisui ojaan.] Kuljetettavat elementit olivat lavalla pystyasennossa ja sivulaidan avaaminen pudotti viisi reunimmaista elementtiä maahan. (l)

Huom. Monet passiivin VA-partisiipin leksikaalistumat ovat modaalisia, esim. ymmärrettävä, siedettävä (mahdollisuus) sekä huomattava, (epä)luotettava (suositeltavuus). Modaalisia ovat myös muodon abstrakti substantiivikäyttö (tutkittavaa riittää » § 532), essiivi- ja etenkin translatiivisijaiset tarkoituksen ilmaukset (nähtäväksi » § 550) sekä passiivin VA-partisiipin sisältävät verbiliitot on tehtävä ja on tehtävissä, nähtävillä (» § 15841585).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot