Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Syntaktiset lausetyypit > Omistuslause > § 897 Omistuslauseen valinnaiset jäsenet

§ 897 Omistuslauseen valinnaiset jäsenet

Omistuslauseen hahmoisessa lauseessa voi sen pääjäsenten lisäksi olla paikanilmaus, joka ilmaisee omistettavan paikan (a), taikka predikatiivi tai predikatiiviadverbiaali, joka luonnehtii omistettavaa (b). Samassa tehtävässä esiintyy myös infiniittisiä muotoja (c) ja adverbeja (d).

(a)
Minulla oli kylpytakki harteilla – –. (k) | – – sillä oli huone ja keittiö talon päädyssä, – –. (k)
(b)
Mutta hänellä oli jo aamiainen valmiina. (k) | Onks sulla pää kipee? (k) ~ kipeenä | – – valitettavasti meillä on jalat eri kokoa. (k) | Rankilan aloite ilahduttanee myös monia ikäihmisiä, joilla on koira ystävänään ja turvanaan, – –. (l)
(c)
Mulla suattaa olla vellinkeittäjä katottuna, – –. (k) | Kaikilla huonekaluilla on kerrottavanaan oma tarinansa, – –. (l) | Mulla on kahvi valmistumassa. (k)
(d)
Onko sinulla mukana sotilaspassi? (k) | Malmströmillä on hallussaan 91 rakkauskirjeen kokoelma. (l) | Monella on jo käytössään GSM-puhelin. (l) | Minulla on tarjolla vähän luiseva mutta sitä alttiimpi olkapää. (k)

Tyypissä (b) substantiivi ja predikatiiviadverbiaali muodostavat yhtenäisen rakenteen, johon lauseen kielteisyys ei vaikuta: Ei minulla ole pää (~ *päätä) kipeä(nä). Kun predikoiva osa ilmaisee paikkaa, partitiivi on mahdollinen mutta ei välttämätön (e).

(e)
Mulla ei ole puukko matkassa, – –. (k) | – – muilla ei ollut sydän samalla lailla mukana harjoittelussa kuin näillä parhailla. (l) | Minulla ei ole läheskään aina töpseliä seinässä, – –. (k) ~ töpseli

Omistuslausetta muistuttavat myös sellaiset intransitiivilauseet, joissa on teemana habitiivinen NP, esim. Minulla lähtee juna ~ alkaa loma. Kun omistettava on teemana, se laukaisee kuitenkin verbin kongruenssin, vaikka lauseessa on habitiiviadverbiaali (f).

(f)
Vaihtoehdot ovat Katilla kovin harvassa, – –. (k) | Hän oli sahannut yhden haulikoistaan, sopinut tapaamisesta Huurteen kanssa pääsiäismaanantaina. Haulikko oli hänellä laukussa. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot