Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Modaaliset lausetyypit > Eksklamatiivi- eli huudahduslause > § 890 Huudahduslauseen ominaisuuksia

§ 890 Huudahduslauseen ominaisuuksia

Eksklamatiivilauseella eli huudahduslauseella on perinteisesti tarkoitettu lausetta, jolla puhuja ilmaisee (usein affektista) suhtautumistaan puhuteltavaan tai puheenalaiseen. Huudahduslause ei ole yhtä vakiomuotoinen kuin muut modaaliset lausetyypit. Huudahduslauseena esiintyy useita kiteytyneitä lausekonstruktioita, jotka ovat muodoltaan interrogatiivisia tai deklaratiivisia; yleisiä huudahdusilmauksia ovat myös lausekemuotoiset kiteytyneet konstruktiot:

 
Interrogatiivimuotoisia: Miten hirveä ihminen! | Mitä ihmettä tämä tarkoittaa!
 
Deklaratiiveja: Kunpa he tulisivat Porvooseen! | Onpa hieno kaupunki!
 
Lausekkeita: Mennä nyt puhumaan sivu suunsa! | Mikä ilma! | Tosi makeeta!

Huudahduslauseiden affektisuutta osoittamassa ovat sävypartikkelit sekä modaaliverbit; myös konjunktioiden (sävypartikkelimainen) käyttö muussa kuin lauseita kytkevässä tehtävässä on huudahdusilmauksille tunnusomaista (» § 17171719):

 
Ai että on mukavaa! | Voi kun kiva! | Kyllä te jaksatte hymyillä! | Siinä mulla kanssa ystävä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot