Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Lausemaisuus ja sen asteet > Finiittiverbittömät lausemaiset rakenteet > § 880 Finiittiverbittömyys otsikoissa ja direktiiveissä

§ 880 Finiittiverbittömyys otsikoissa ja direktiiveissä

Finiittiverbittömät lausumat ovat yleisiä otsikko- ja kuvateksteissä. Näille on ominaista, että adverbiaalina toimivan lausekkeen suuntaa ilmaiseva sijapääte tai adverbi osoittaa yksin lauseen elementtien välistä suhdetta.

(a)
Ahtisaari uudestaan Moskovaan valtiovierailulle | Joukot pois Länsirannalta | Syyttäjälle huomautus autovarkausjutussa

Tyypillisiä otsikkotekstejä ovat ilmaukset, jotka täydentyisivät lauseeksi, jos niihin lisättäisiin olla tai muu asiayhteydestä pääteltävä verbi.

(b)
Sairaanhoitajan työ murroksessa | Liminganlahden luontokeskus valmis! | Apollo! katoavaa aatelia? | Pitkäaikaistyöttömyys Turun tautina | Eläinaktivistien päämääränä lopettaa tarhaus Suomessa | Toimeentulotukea perin kirjavin perustein (L)

Monet suunnan adverbit samoin kuin kaksijäseniset ilmaukset tyyppiä NP + adverbi toimivat direktiiveinä. Osa niistä tulkitaan samalla tavalla missä tahansa kontekstissa (c). Verbittömissä direktiiveissä on yleensä kyse liikkumisesta tai liikuttamisesta (d) (» § 1676). Kieltosana ei liitetään esim. kylteissä nominaaliseen ilmaukseen ilman pääverbiä (e).

(c)
Seis! Sisään! Ulos! | Tämä puoli ylöspäin. | Polvet koukkuun! | Pöksyt pois! (E)
(d)
Saunaan ilman uimapukua. | Polvennosto keskelle lautaa. | Kirjat pulpettiin! | Ikääntyneiden voimavarat käyttöön!
(e)
Ei lasten ulottuville. | Ei koiria sisään.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot