Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Passiivin monikollisuus > § 1323 Ensisijaisesti, ei kirjaimellisesti monikollinen

§ 1323 Ensisijaisesti, ei kirjaimellisesti monikollinen

Yksipersoonainen passiivi sallii aina monikollisen tulkinnan (yhteen tekijään viittaavasta käytöstä » § 1325). Monikkotulkinnan ensisijaisuus näkyy predikatiivin monikollisuudesta; sijana on partitiivi (a), joskus nominatiivi (b), kuten monikollisen ilmisubjektinkin yhteydessä (» § 946).

(a)
Ollaan ulkopoliittisia jänishousuja, kun ei enää ole Kekkosta. (l) | Turkissa ollaan nyt yksimielisiä politiikasta; turkkilaiset ovat tyytyväisiä. (l)
(b)
Siihen ollaan valmiit kaatamaan valtava määrä rahaa – –. (l)

Monikollista tulkintaa osoittavat myös sellaiset implisiittistä subjektia koskevat tavan adverbiaalit kuin sankoin joukoin ja joukoittain:

(c)
Ammattiyhdistysjohtajat uskovat kuitenkin, että rivit ovat jälleen koossa ja yleislakkokehotusta noudatetaan sankoin joukoin. (l)

Vaikka kieliopillinen muoto viittaa siihen, että puhe on useammista, kyseessä voi olla yksikin henkilö; tämä on tavallista esim. tieteellisessä tekstissä (d). Se, että tarkoitetaan yhtä tiettyä henkilöä, on kuitenkin mahdollista osoittaa predikatiivin yksikkömuotoisuudella (e).

(d)
Vaurion väitöskirjassa tarkastellaan lukiolaisten sanapäättelyä silloin kun he lukevat englanninkielistä tekstiä. – – Tutkimuksessa oltiin erityisesti kiinnostuneita siitä, mihin lukioikäinen perustaa päättelynsä, – –. (E)
(e)
Ollaanpas sitä tärähtäneen näköinen. (E) | RaivoHärkä, ollaanpas sitä niin asiantuntijaa. (E) | Aamun sarastaessa Leevi Sytky huomasi, että sitä ollaan peto nyt. (k)

Huom. Predikatiiviadverbiaali on yleensä yksikössä: ollaan hienona. Predikatiiviadverbiaali ei muutenkaan systemaattisesti kongruoi (» § 12861288).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot