Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Passiivilauseen rakenne > Teematon passiivilause > § 1318 Verbialkuinen passiivilause: Tehtiin kompromissi

§ 1318 Verbialkuinen passiivilause: Tehtiin kompromissi

Passiivilauseessa ei ole teemaksi sopivaa nominaalista jäsentä silloin, kun ainoana täydennyksenä on lause (a) tai infiniittirakenne (b):

(a)
Elämäkertahaastateltujen ammattijakaumaa ei vielä selvitetty. Tiedetään kuitenkin, että esimerkiksi dementian riski on jopa kymmenkertainen alemmalla sosiaaliryhmällä verrattuna ylimpään ryhmään. (l)
(b)
Maanantaina alkaneet kaivaukset käynnistettiin osittain kesäasukkaiden tientekotarpeiden takia. Haluttiin selvittää miltä ajalta ja minkä arvoisia muinaisjäännöksiä Vanhankirkon maaperässä on. (l)

Muukin lauseke voi olla verbin jäljessä, kun se tai koko lause esitetään yhteydessään uutena (c). Tällöin ovat tyypillisiä verbejä puhua, tuntea, tarvita (d) sekä elää, jota käytetään kerronnassa ajankohdan ilmaisemiseen (e).

(c)
Koira vaati kuristavan kaulakettingin poistamista. Ihanko koko kettinki pois? kummasteli isäntä. Tehtiin kompromissi: otettiin kettingistä keskeltä muutama silmukka. (l)
(d)
Miten sitä voidaan valvoa, kun tiedetään, että lohenkalastajat ampuvat luvatta lähelle tulevia halleja tai tappavat verkkoon juuttuneita hylkeitä. Puhutaan 300–400:sta luvatta tapetusta hylkeestä vuosittain. (l) | Tunnetaan psykiatrisia tapauksia, joilla on ollut toistakymmentä sivupersoonaa. (la) | – Hänellä on luultavasti synteettisiä siirrännäisiä nenässään. Tarvitaan vain vähän painetta, niin koko nenä ratkeaa, – –. (l)
(e)
Toijalalainen Markku Lapinleimu ennätti haastatella viime tipassa akaalaisia asekätkijöitä. Elettiin vuosia 1991–93. (l)

Teemattomalla passiivilauseella voi olla yhteinen puheenaihe edeltävän tai edeltävien lauseiden kanssa. Esimerkissä (f) edellisen lauseen puiteadverbiaali palestiinalaisten keskuudessa koskee myös jälkimmäistä. Yhteinen puheenaihe on voitu myös esitellä edeltävässä tekstissä muulla tavoin (g). Olennaista on, että edeltävä teksti antaa passiivilauseen sisällölle ajalliset tai paikalliset puitteet. Samaa tyyppiä on pöytäkirjoissa käytettävä verbialkuinen passiivi, jossa implisiittisenä puitteena on kokous (h).

(f)
Palestiinalaisten keskuudessa pelättiin kuitenkin sitä, että salamurha hidastaa neuvotteluja. Uskottiin myös, että israelilaisten sotilaiden vetäytyminen Länsirannalta viivästyy. (l)
(g)
Teetä ja piirakoita, pöydällä pari kynttilää, rauhallista musiikkia. Ovesta astelee sisään kymmenkunta nuorta äitiä. Useimmilla on mies mukana. Ollaan hiukan ujoja ja hämillisiä, – –. (l) | Seurakuntanuorten porukassa saareen tultiin viikonloppuisin. Yövyttiin teltoissa, paistettiin lättyjä ja keitettiin kahvit. (l)
(h)
Keskusteltiin virkavapauksien myöntämisen syistä ja perusteista. (A) | Päätettiin yhteistoiminta-asiana seuraavaa: – –. (A)

Huom. Kirjoitetuissa teksteissä passiivilause on harvoin ilman teemaa. Lauseopin arkiston yleiskielisistä teksteistä kootussa 1163 passiivilauseen aineistossa on vain 55 (4,7 %) sellaista teematonta deklaratiivista passiivilausetta, joissa on verbin lisäksi vähintään yksi jäsen. Lähes puolet näistä tapauksista, 24, on alisteisia lauseita ja 13 tapauksessa verbin täydennyksenä on lause. Mainitut 55 tapausta eivät sisällä niitä, joissa verbialkuisuus johtuu itsenäisistä rakennesyistä: ’me’- ja direktiivitulkintaisia lauseita, adverbiaalilausetta seuraavia päälauseita (» § 1377) eivätkä lauseita, joissa on yhteiseen teemaan liittyvä rinnastus kuten Siellä tanssittiin ja laulettiin yhdessä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot