Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Passiivilauseen rakenne > Passiivilauseen teema > § 1317 Lauseessa paikanpitäjä: Sitä on oltu ulkomailla

§ 1317 Lauseessa paikanpitäjä: Sitä on oltu ulkomailla

Passiivilauseen teemapaikassa voi olla paikanpitäjä: partikkeli sitä tai painoton proadverbi tässä (» § 827, 1372). Ne esiintyvät etenkin silloin, kun passiivimuodolla tarkoitetaan joitakin puhetilanteen osapuolia: esimerkissä (a) puhuteltavaa, esimerkissä (b) puhujaa itseään.

(a)
Sitä on käyty äskettäin Brysselissäkin, sanoivat ystävät. ¶ – No ei varmasti ole käyty. Kreikassahan me. ¶ – Kortti tuli kuitenkin Brysselistä. (l)
(b)
Meeri on tulossa jäähyaitiosta, lääkärin vastaanottohuoneesta. ¶ – Siellä sitä hypittiin taas lääkärin edessä yhdellä jalalla ja vastattiin, että koskeeko. (k)

Deiktinen tässä sitoo ilmauksen välittömään esittämiskontekstiinsa ja implikoi täten, että puhuja tarkoittaa itseään ja omaa viiteryhmäänsä:

(c)
Vaikka elämässäni on monenlaisia käänteitä, en koskaan ole ollut rilluttelija. Kaikki on sittenkin pyörinyt jotenkin työn ympärillä. ¶ – Eihän tässä mitään enkeleitä olla oltu, mutta toisaalta ei ole ollut erityistä viehtymystä esimerkiksi juhliin ja viinaan. (l)
(d)
V: Monta kertaa oot sitä samaa jalkalistaa sie vetämäs.
S: no joo: täs on kyl jo vedetty niit kuukausikaupalla mutta (.) jotenki jäi vähä kesken tos välillä (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot