Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Passiivin ihmistarkoitteisuus > § 1322 Olennaisesti, ei kirjaimellisesti ihmistarkoitteinen

§ 1322 Olennaisesti, ei kirjaimellisesti ihmistarkoitteinen

Yksipersoonaisen passiivin ilmipanematonta subjektiargumenttia ei aina käsitetä kirjaimellisesti ihmistarkoitteiseksi. Ihmiselle tyypillisten tekojen ja tilojen kuvauksia voidaan soveltaa muihin elollisiin ja elottomiinkin olioihin silloin, kun nämä esitetään ihmiselle tyypillisessä roolissa. Kyseeseen tulevat eläimet, organismien sisäiset prosessit, koneet sekä luonnonilmiöt ja tuntemattomat voimat.

Paitsi fiktiossa, missä eläimet ja esineetkin käyttäytyvät ihmisten tavoin, passiivia käytetään myös eläinten tosiasiallista käyttäytymistä kuvattaessa:

 
[Laumassa] Huonokuntoisista, sairaista ja loukkaantuneista [hyeenakoira]yksilöistä huolehditaan ja niitä ruokitaan, kunnes eläimet tervehtyvät. (L) | Avokanalan lattialla on seitsemän kanaa neliömetriä kohden. Orrella kanat voivat levähtää, korokkeella taas syödään, juodaan ja munitaan. (L) [kuvateksti]

Tieteellisissä teksteissä käytetään joskus yksipersoonaista passiivia kuvattaessa organismien sisäisiä kemiallisia tms. prosesseja. Ne esitetään tällöin päämäärähakuisina ja organismin kokonaisuutta rationaalisesti palvelevina:

 
Ekosysteemin tuottajina toimivat vihreät kasvit, jotka auringonvalon energian avulla muodostavat vedestä ja hiilidioksidista sokereita. Kun näihin yhdistetään maaperän ravinteita, voidaan kasvisolussa muodostaa kaikki tarvittavat orgaaniset yhdisteet. (A) | Alkoholi on käytännöllisesti katsoen imeytynyt 2 tunnin kuluttua juomisen lopettamisesta. Vesiliukoisena alkoholi kuljetetaan veriplasmassa eri elimiin. (la)

Yksipersoonaista passiivia esiintyy erityisesti elektronisia laitteita koskevissa teksteissä ja niiden antamissa viesteissä kuvaamassa tapahtumia, jotka vaativat ihmisille tyypillisiä kykyjä. Toimintojen viime käden suorittajaksi voidaan muutenkin käsittää ihminen, koska ne ovat ihmisen suunnittelemia ja tapahtuvat ihmisen antamasta käskystä.

 
Odota hetki ¶ tapahtumaasi käsitellään [pankkiautomaatti] | Avataan Windows… Tallennetaan asetuksia… [Tietokoneen avaamis- ja sulkemisviestejä]

Myös luonnonvoiman voi esittää metaforisesti toimijana. Prosessin läpikävijänä on luonnon elementti tai muu eloton olio:

 
Tulivuoret ärjyivät, kun Suomen kallioperää synnytettiin. (L) | Maapallolta on viimeksi kuluneiden 600 miljoonan vuoden aikana viisi kertaa pyyhkäisty pois 35–95 prosenttia senhetkisistä lajeista. (L) | Mesi on kuitenkin kätketty kukkien syviin kannuksiin ja hyönteisten on kuljettava ahtaan kukan läpi, jotta saisivat mettä. (L) | Itse selkäydin on pakattu täyteen tärkeitä tietokaapeleita. (L)

Passiivia esiintyy myös, kun prosessin läpikävijänä on ihminen ja kuvataan häntä koskevaa drastista muutosta, jota metaforinen ihmistekijäisyys korostaa. Osassa tapauksia on assosiaatio korkeamman olennon toimintaan.

 
Miehen tunne-elämää johdetaan oikeasta [aivo]puoliskosta, naisella tunnekeskusta on kummassakin puoliskossa. (L) | Mutta ei elämä Amerikassa pelkkää unelmaa ole. Kuukausi sitten Tuomista koeteltiin, kun työt loppuivat. (L) | [Haastatellun] Lähtö [kotoa] ei ole ollut kerrasta poikki, vaan siihen on kypsytty – puolin ja toisin. Jos nuori riuhtaistaan lapsuudenkodistaan yhtäkkiä – –, muutos saattaa olla liian raju. (L)

Passiivin avulla tapahtuvalle henkilöllistämiselle on vaikea asettaa rajoja. Passiivilla voidaan korostaa teon kohtalokkuutta, sillä assosiaatio ihmistekijään panee tulkitsemaan teon tarkoitukselliseksi ja siten esim. tavallista pahantahtoisemmaksi. Ihmistarkoitteisuuden implikaatiota voidaan käyttää leikillisestikin.

 
Hän [maanviljelijä, jonka sadon linnut ovat syöneet] pudistelee päätään katsellessaan puolentoista hehtaarin suuruista suojaista hernepeltoa, joka yhden viikonlopun aikana parturoitiin tyhjäksi. (L) | Hän [lääkäri] kokeilee pohkeen liikkuvuutta painamalla leikatun jalan jalkaterää varovaisesti eteenpäin. ”Hyvin siellä liikutaan edelleen.” (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot