Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivin ominaisuuksia sisältäviä verbiliittoja > § 1341 Työt jäivät tekemättä passiivirakenteena

§ 1341 Työt jäivät tekemättä passiivirakenteena

Kun MA-infinitiivin abessiivi liittyy jäädä- tai olla-verbiin (» § 452, 1627), näistä muodostunut verbiliitto toimii muutos- tai tilapassiivin kielteisenä vastineena:

 
Perustyö tuli tehdyksi ~ jäi tekemättä. | Perustyö on tehty ~ tekemättä.

Rakenne jäsentyy monipersoonaisen passiivin tavoin: infinitiivimuotoisen verbin patientti toimii rakenteen subjektina, mitä osoittaa kongruenssi jäädä- tai olla-verbin kanssa (a). Rakenne voi noudattaa myös eksistentiaalilauseen mallia (b).

(a)
Huone on siivoamatta ja sänky petaamatta. | Puhelimessa tehdyt kaupat ovat selvittämättä; – –. (l) | Kovakorvaisuus ei jää rankaisematta. (l) | Sitten ryypättiin aika lailla vodkaa ja perunat jäivät hakematta. (l)
(b)
Laskematta on vielä satoja ääniä.

Tekijä tai muu subjektiargumentti jää tavallisesti implisiittiseksi. Sen voi kuitenkin ilmaista ablatiivimuotoinen ihmistarkoitteinen NP, joka muuallakin ilmaisee tahatonta osallistujaa (Minulta jäi kirja kotiin; » § 995, 1255).

(c)
Päivällinen jäi Lassilalta syömättä, sillä ohjelmassa oli vielä isännyys yksityisellä illallisella KOP:n juhlatiloissa. (l) | Se, mitä poliitikot sanoivat, jäi monelta huomaamatta tai se oli heille suorastaan yhdentekevää. (l) | Björn Tore Kroghilta ja Jo Wiklundilta maajoukkueen portit ovat vielä avaamatta. (l)

Kaikki olla ~ jäädä tekemättä ‑rakenteen esiintymät eivät kuitenkaan ole monipersoonaisia passiiveja, sillä niissä esiintyy myös intransitiivisia verbejä. Silloin jäädä-verbin ja infinitiivin subjekti ymmärretään samaksi:

(d)
Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on kuitenkin jäänyt toteutumatta. (l) | Muutoksen on lähdettävä meistä itsestämme tai sitten se jää tulematta. (l) | Seuraavana aamuna Laine jäi saapumatta työhön – –. (L) | Kahlaajista pohjoisten lajien, kuten suokukon, mustaviklon ja liron, pääjoukot ovat vielä tulematta. (l)

Näissä tapauksissa subjekti on epäagentiivinen; agentiivisemmissa tapauksissa käytetään jättää-verbiä: Jätän menemättä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot