Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > U-johdokset monipersoonaisena passiivina > Johdospassiivi ja muut passiivit > § 1346 Puu kaatuu vs. tulee kaadetuksi vs. kaadetaan

§ 1346 Puu kaatuu vs. tulee kaadetuksi vs. kaadetaan

Johdospassiivi on yksipersoonaisen passiivin kaltainen silloin, kun konteksti tai yleistieto kertoo, että tapahtuma on inhimillisen olennon aikaansaama. Muutosverbeinä passiivijohdokset ovat myös verrattavissa tulla-verbilliseen muutospassiiviin.

(a)
Päätalon romaaneista ei yksikään ole kääntynyt edes ruotsiksi, eikä tule kääntymään. (L) | Malmi oli eriytynyt ruotsinkielisestä maalaiskunnasta, ja se leimautui epäsosiaaliseksi paikaksi. Se oli rakentunut sikinsokin: kaivo oli joka pihalla, ja avo-ojat toimivat viemäreinä. (L)

Itsessään johdospassiivi ei implikoi ihmisen mukanaoloa, toisin kuin yksipersoonainen passiivi ja muutospassiivi. Seuraavassa esimerkissä vain kirjoituksen sisältö johtaa päättelemään, että johdoksella kaatuvat tarkoitetaan ihmisen toimintaa; muutospassiivissa tulee kaadetuksi tämä on selvää.

(b)
Muutenkin Jupperissa puut kaatuvat ihan liiankin tiuhaan tahtiin. Olen kaiholla katsellut tässä meidän mäessä Kalliotien varrella olevan tontin runsasta puustoa, joka varmasti tulee kaadetuksi, kun pihaan on ilmestynyt plakaatti tontille rakennettavasta kolmesta omakotitalosta. (E)

Passiivijohdos jättää enemmän tilaa erilaisille aiheutussuhteiden tulkinnoille kuin yksipersoonainen passiivi. Jälkimmäinenkin on vähemmän yksityiskohtainen kuvaus asiaintilasta kuin vastaava aktiivilause (» § 1315), mutta passiivijohdos jättää auki paitsi tekijän identiteetin myös sen, onko tekijä ylipäätään mukana. Seuraavat esimerkit, joissa yksipersoonaista passiivia ja passiivijohdosta käytetään samassa tekstiyhteydessä, tekevät tämän merkityseron selväksi:

(c)
Rottapyörä rakentuu enemmänkin kuin että sitä sellaiseksi rakennettaisiin. (L) | Vaikka perheen äiti on sisustusarkkitehti, kotia ei ole tehty suunnitelman mukaan – se on vain muovautunut. (L) | Ei ole häiriintyneitä lapsia, vain häirittyjä. (L)

Niin yksipersoonainen passiivi kuin johdospassiivikin palvelee hyvin sellaisia kielenkäyttötilanteita, joissa vastuusuhteet on edullista kuvata epätarkasti. Esimerkeissä (d) ja (e) käytetään ensin yksipersoonaista passiivia, sitten johdospassiivia. Tapauksessa (d) johdospassiivilla vältetään vaikutelma lyhentämisen tahallisuudesta, (e):ssä siitä, että kiellon määräisi ja kumoaisi sama taho.

(d)
Syynä voi olla sekaannus, koska faksissa rekisterinumero oli kirjoitettu puutteellisesti. Auton venäläinen rekisterinumero on K540TE78, mutta faksissa se oli lyhentynyt muotoon K540TE. (L)
(e)
Lehtiselle määrättiin kahden vuoden kilpailukielto, mutta se saattaa vielä kumoutua, sillä Suomen Uimaliitto on valittanut asiasta. (L)

Huom. 1. Yksi tilanteiden vajaan spesifioinnin ja siten passiivijohdosten käyttöyhteys ovat otsikot: itse teksti kertoo tapahtuman tarkemmin.

 
Bussit puhdistuvat vuorojen välillä [otsikko] Partiot puhdistavat busseja tarpeen mukaan – –. (L) | Luottotietojen kysyjä kirjautuu rekisteriin [otsikko] Kun yksityistä kansalaista koskeva maksuhäiriömerkintä kirjataan, siitä lähtee ilmoitus myös asiakkaalle. (L)

Huom. 2. Johdospassiivilla on joskus modaalinen merkitys: Huulipuna levittyy helposti ’huulipuna on helposti levittyvää’. Lause kuvaa patienttisubjektia siltä kannalta, mitä sillä tai sille voidaan tehdä. Mukana on tyypillisesti adverbiaali (hyvin, kätevimmin, vaivattomasti), joka kuvaa mahdollista toimintaa, esim. sen helppoutta. Sellainen adverbiaali, joka kuvaa myös tekijää, kuten huolellisesti, on johdospassiivissa mahdoton, sillä tekijä ei kuulu tällaisen verbijohdoksen argumenttirakenteeseen. Yksipersoonaisessa passiivissa tekijää kuvaava adverbiaali sen sijaan on mahdollinen: Teho säädettiin (~ *säätyi) huolellisesti.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot