Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Passiivi ja refleksiiviset ainekset > § 1324 Milloin passiivin yhteyteen käy possessiivisuffiksi

§ 1324 Milloin passiivin yhteyteen käy possessiivisuffiksi

Passiivin ilmipanematon subjektiargumentti ei helposti toimi refleksiivisen possessiivisuffiksin tai refleksiivipronominin korrelaattina (?Täällä kehitetään itseään ~ pidätetään hengitystään). Rajoitusta voi pitää osoituksena siitä, että passiivi on ”neljäs” persoonamuoto (» § 1315 huom.), joka ei sovi yhteen ensimmäistä, toista ja kolmatta persoonaa edustavien possessiivisuffiksien kanssa. Niinpä possessiivisuffiksiton refleksiivipronomini on passiivissa odotuksenmukainen (a) (» § 731) .

(a)
Pyrin mahdollisimman hyvään lopputulokseen ja siihen, että itsestä ja muista otetaan irti kaikki mitä lähtee. (l) | Ei nainen tai vaimo ole mikään tavara, joka haetaan itselle sitten, kun mieli tekee. (l)

Myös possessiivisuffiksillisia ilmauksia esiintyy passiivin yhteydessä. Joissakin niistä possessiivisuffiksi on sanan osaksi kiteytynyt aines, joka ei välttämättä muutenkaan vaihtele subjektin persoonan mukaan (b) (» § 96). Esimerkissä (c) on kuitenkin passiivin subjektiargumentin sitoma refleksiivipronomini ja ryhmän (d) esimerkeissä vastaava refleksiivinen possessiivisuffiksi. Resiprookkipronomini on mahdollinen, kun puhe on tietyistä ihmisistä (e); se sopiikin passiivin monikkotulkintaan (» § 1323).

(b)
Tukkuliikkeissä ollaan ihmeissään säilöntäaineen ympärille nousseesta kohusta. (l) | Saksan pelko oli tosi, ja vakoojia oltiin näkevinään kaikkialla. (l)
(c)
Kun vastustaja tekee kolmannessa erässä johtomaalin, ei enää uskota itseensä, vaan luovutetaan. (E)
(d)
Kielen on oltava asiallista. Ei kiroilla, jos suomalainen häviää, ei haukuta ketään eikä paljasteta tunteitaan, että kuuntelijat kauhistuisivat. (la) | – Kielellistä esittämistapaansa voi käyttää myös etäännyttämiskeinona. Höpistään vain omiaan, eikä kukaan saa kiinni mitä se puhuu. (l)
(e)
Tammikuussa hän muutti Ilkan luokse Saviselkään, kevättalvi koeteltiin toinen toisensa luonnetta ja kesällä mentiin naimisiin. (l) | – – kotoa teatterille matkattiin yhteisessä autossa sanaa vaihtamatta, mutta näyttämöllä tuettiin toinen toisiaan sataprosenttisesti. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot