Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivisia verbiliittoja > Muutospassiivi tulla valituksi ja tilapassiivi olla hoidettu ~ selvitettävänä > § 1334 Tulla ja joutua passiivin apuverbeinä

§ 1334 Tulla ja joutua passiivin apuverbeinä

Muutospassiivin apuverbeistä tulla esiintyy enimmäkseen TU-partisiipin kanssa (a). Tämä on tavallisin verbiliittopohjainen passiivirakenne. TU-partisiippi liittyy myös joutua-verbiin (b), agenttipartisiippi lähinnä joutua- mutta joskus myös tulla-verbiin (c) ja VA-partisiippi joutua-verbiin (d).

(a)
Yhteistyön tuloksena syntyi teksti, joka tulee hyväksytyksi selvin numeroin. (l) | Mikä tragedia, että uhrattuaan uransa ja lapsensa hän tuli silti hylätyksi. (l) | Kun eri sukupuolten näkemykset tulevat huomioiduksi, se rikastuttaa minkä tahansa työryhmän työn tuloksia. (l)
(b)
Joka kymmenes joutunut ahdistelluksi yliopistolla (l)
(c)
Jouduttuaan poliisin yllättämäksi mies otti panttivangikseen paikalle osuneen hirviseurueen jäsenen. (l) | Ei olisi kovinkaan mukavaa sekään, että tulisimme Venäjän armeijan tallomaksi. (l)
(d)
– – Jaakko joutui ilkeän poliisin kuulusteltavaksi pankinjohtajana myöntämistään lainoista. (l) | Johtavassa asemassa olevat henkilöt joutuvat usein arvosteltaviksi, – –. (l)

Verbi joutua on merkitykseltään spesifisempi kuin tulla. Joutua-verbillisen muutospassiivin subjektitarkoite on useimmiten ihminen tai muu elollinen olento ja tilanmuutos hänen kannaltaan epäedullinen (b – x). Tulla-passiivilla ei ole tällaista selvää tendenssiä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot