Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivisia verbiliittoja > Muutospassiivi ja yksipersoonainen passiivi > § 1337 Sinä tulet valituksi vs. Sinut valitaan

§ 1337 Sinä tulet valituksi vs. Sinut valitaan

Muutospassiivi on merkitykseltään lähempänä vastaavaa yksipersoonaista passiivia kuin aspektiltaan statiivinen tilapassiivi (» § 1340). Yhteistä muutos- ja yksipersoonaiselle passiiville on implikaatio, että ilmipanematon tekijä on ihminen; esim. lause Puu voi tulla kaadetuksi ei kuvaa tuulen tai lahoamisen vaikutuksia (kuten voi kuvata Puu voi kaatua; » § 1344). Implisiittinen tekijä on muutospassiivissa kuitenkin enemmän taka-alalla. Sellaisissa tapauksissa kuin (a) muutospassiivi hälventää implikaation tekijän aktiivisesta roolista, jonka yksipersoonainen passiivi, esim. Jos sinut valitaan, välittäisi. Esimerkkiin (b) verrattuna yksipersoonainen passiivi Jotta kertomus oikaistaisiin voitaisiin tulkita muita velvoittavaksi.

(a)
Jos tulet valituksi, milloin voit aloittaa? [työhönottohaastatteluissa toistuva ilmaus] | Nykyisen hallituksen valtiovarainministeri Esko Ollila tulee tuskin enää valituksi. (l)
(b)
Jotta edellä mainittu tuhoutumiskertomus tulisi oikaistuksi todettakoon, että suomalaisten hyökkäys Itä-karjalaan eteni – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot