Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset adverbit ja partikkelit > Epävarmuuden ja mahdollisuuden partikkeleita > Lie(nee) episteemisenä partikkelina > § 1605 Verbin paradigmasta irronnut lie

§ 1605 Verbin paradigmasta irronnut lie

Olla-verbin potentiaalin yksikön 3. persoonan muoto esiintyy episteemisen partikkelin tavoin lie- tai lienee-asuisena merkityksessä ’ehkä’, ’kai’. Interrogatiivipronominin kanssa lie(nee) muodostaa kiteytyneen kokonaisuuden, jota nimitetään mikä lie x ‑rakenteeksi. On myös ajateltavissa, että lienee liittyy kysymyssanan jälkeen liitepartikkeliksi. Esimerkkejä nykykäytöstä:

(a)
Mitä lie siellä tapahtuu? | Missä lienee koittaa huomen? (K) | Miten lienee olisi käynyt vaaleissa. (L) | Mistä lie johtuu, mutta Sibelius-viulukilpailun yleisökoostumus ei ole ollut aivan nuorimmasta päästä. (L) | Miten lie on tytön psyykkinen terveys, tämän tapahtuman jälkeen. (L)

Verbin potentiaalimuoto voi irrota verbin muusta paradigmasta ja esiintyä indikatiivi- ja konditionaaliverbillisissä lauseissa partikkelin tavoin (b). Kieltoverbin yhteydessä muoto liene esiintyy siten, että pääverbi on sekin kieltomuotoinen (c). Finiittiverbin jäljessä lienee käyttäytyy modaalipartikkelien tavoin (d).

(b)
Väliaikana lienee valmistellaan jo seuraavaa kokousta. (P) | Tämä lienee vaatisi uusia menetelmiä. (A) | Liekö vaikka jotakuta ärsyttäisi, tiedä häntä. (P)
(c)
Muuta yhteistä ei sitten liene olekaan. (P) ’ei ehkä olekaan’
(d)
Muita tulonsaajia korkeammat sosiaaliturvamaksut ovat johtaneet siihen, että Suomessa eläkkeensaajien verotus on lienee maailman korkein. (l) | Suoliston tavallisimmat ärtymykset ja tulehdukset ovat lienee edellä mainittujen sairauksien ilmentymiä. (A) | Tämä olisi lienee vielä pienellä tutkimisella ratkaistavissa. (E)

Huom. Forsbergin (1998) mukaan leksikaalistuma partikkeliksi olisi murteissa syntynyt siten että partisiippimuoto (NUT-muoto) olisi jäänyt usein pois perfektiesiintymistä: se [ase] om minulla ollun nyt, mitähäl lie nelisenkymmentä vuotta (Kuhmo; mts. 270). Näin hänen mukaansa MI-pronomini + lie ”on alettu ymmärtää indefiniittiseksi pronominiksi tai adverbiksi”, esim. ja sit miul mitälie pantii korvii – – (Moloskovitsa; mts. 271).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot