Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Yleistä > Modaalisuuden lajit > § 1552 Kielen keinot vs. logiikan perinne

§ 1552 Kielen keinot vs. logiikan perinne

Logiikan perinteessä modaalisia perusmerkityksiä ovat mahdollinen ja välttämätön. Luonnollisella kielellä ilmaistava mahdollisuus tai välttämättömyys voi olla monen tyyppistä. Logiikan episteemisen ja deonttisen modaalisuuden lisäksi puhutaan dynaamisesta modaalisuudesta sekä puhujan päättelyyn perustuvasta praktisesta välttämättömyydestä. Dynaaminen modaalisuus ilmaisee toiminnan olosuhteista juontuvia edellytyksiä, deonttinen taas riippuvuutta normeista tai muusta auktoriteetista.

Modaalisuuden lajien merkityserot eivät aina ole aidossa kielenkäytössä näin selviä. Ensinnäkään keskeiset modaaliverbit voida, pitää ja täytyä eivät sellaisenaan edusta yhtä tiettyä modaalisuuden lajia vaan saavat viime kädessä tulkintansa kontekstissaan. Monet muut modaali-ilmaukset kuten potentiaalimodus (» § 1597) tai modaaliset adverbit (» § 1601) rajoittuvat sen sijaan vain episteemisen merkityksen välittämiseen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot