Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modukset > Konditionaali > § 1595 Konditionaali ehtolauseissa

§ 1595 Konditionaali ehtolauseissa

Konditionaalimodus esiintyy konditionaalisissa, finaalisissa ja konsessiivisissa adverbiaalilauseissa, jotka ilmaisevat toteutumatonta tai todenvastaista asiaintilaa. Jos – niin ‑yhdysrakenteessa se voi esiintyä sekä ehtoa ilmaisevassa jos-lauseessa että seurausta ilmaisevassa niin-lauseessa. Ehtorakenteet eroavat muista yhdyslauseista siinä, että kumpikaan lauseista ei ilmaise, että tapahtuma on toteutunut tai toteutuu; lausuma osoittaa pelkästään sen, miten yhdessä lauseessa ilmaistun proposition todenmukaisuus on riippuvainen toisen todenmukaisuudesta (» § 11341135).

Ehtolauseita käytetään puhuttaessa toisistaan riippuvista tai tavalla tai toisella yhteenkuuluvista asioista; ehtoa ilmaisevassa lauseessa ei välttämättä ole jos-partikkelia (a). Jos ehtolauseen verbi on indikatiivissa, jäljessä tulevan lauseen konditionaali on tulkittavissa ehdotukseksi tai suositukseksi, eikä se ilmaise yhtä lailla riippuvuutta edellä esitetystä ehdosta kuin jos molemmissa lauseissa on sama modus (b). Jos-lauseen sijasta ehto voidaan ilmaista tilannetta luonnehtivalla substantiivilausekkeella (c).

(a)
Jos keskiolut siirrettäisiin takaisin Alkoon, olisi seurauksena väkevämpien juomien menekin kasvu. (l) | – Jos työ jatkuisi sellaisena, ei meistä varmasti kumpikaan olisi enää Ulkomaankauppaliiton palveluksessa. (l) | – – Mitä hän ajattelisikaan, jos näkisi minut? (k) | Näkisit kuule tän mun (.) kirjatilanteen täällä nii ymmärtäisit et tääl voi kirja kadota. (p) ’jos näkisit’
(b)
Jos tilanne pahenee, teidän olisi neuvoteltava psykiatrin kanssa. (k)
(c)
Kymmenen astetta lisää lämmintä ja myötätuuli, niin Natalia Shikolenko olisi heittänyt yli 70 metriä – –. (l)

Kontrafaktuaalisesta ehdollisuudesta on kyse silloin, kun ehdon tiedetään olevan todenvastainen (d). Ehtolauseen konditionaali, samalla myös päälauseen konditionaali, tulkitaan kontrafaktuaaliseksi:

(d)
Jos tämä helppoa olisi, tehtäisiin hevosenkenkänauloja varmasti jokaisessa navetassa, – –. (l) [tämä ei ole helppoa] | Kyllä hän olisi sen tehnyt, jos olisi käsketty. (k) | Markkasen osanotto PM-turnaukseen oli jo ennen vammaa epävarma, sillä hänen mukaantulonsa olisi ratkennut hänen seuransa St. Josephin ohjelman perusteella. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot