Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kieltohakuisuus > Kieltohakuisia aineksia myönteisessä lauseessa > Kysymys- ja ehtolauseet > § 1641 Tuleeko tästä mitään; jos yhtään kiinnostaa

§ 1641 Tuleeko tästä mitään; jos yhtään kiinnostaa

Kysymys on ilmaustyyppi, jossa asiaintilan pätevyys jää avoimeksi. Kieltohakuisia aineksia esiintyy etenkin sellaisissa interrogatiivisissa lauseissa, jotka ovat merkitykseltään epäileviä, arvelevia tai ihmetteleviä. Odotettava vastaus on usein kielteinen, mutta saattaa olla neutraalikin. (» § 12041205.)

 
Tulisiko tästä yhtään mitään? (yo) | Noinko se tarttui, miten kukaan koskaan uskalsi lukea kirjaston kirjoja. (k) | Tai mitä mahtaakaan naarasvästäräkin keikutus todellisuudessa merkitä. (k) | Ja kuinka monta vuosisataa tuleekaan Balkanin sodan herättämä viha säilymään? (yo) | Oottekste pakannu yhtään vielä (p) | Vittuako se kenellekään kuuluu! (E)

Asiaintilan pätevyys jätetään avoimeksi myös ehtolauseissa. Kieltohakuisten ainesten käyttö on vakiintunut tapauksiin, joissa ilmaistaan jonkin asteikon alapää. Tavallisimpia kieltohakuiset ainekset ovat epärestriktiivisissä lisäyksinä toimivissa ehtolauseissa (» § 11141115, 1136).

 
Uuden öljyn muodostumiseen tarvitaan miljoonia vuosia – jos sekään riittää. (E) | Se eilinen tulee olemaan riesana vielä aika pitkään. Jos minä mitään ymmärrän. (k) | Vanhat ajat palaavat takaisin, mikäli hiukkaakaan galluppeihin on luottamista. (l) | Jos yhtään kiinnostaa niin vastaa ihmeessä ja kerro itsestäsi! (E)

Sekä positiivinen -kin että negatiivinen -kAAn ovat asteikon alapäätä korostavassa ’edes’-merkityksessä mahdollisia ehtolauseissa, jollainen toimii joskus myös uhkauksena tai varoituksena. Käytännössä kin- ja kAAn-liitteellisillä ilmauksilla ei näissä tapauksissa ole juurikaan merkityseroa (vrt. myös » § 1639 esimerkki j).

 
Hän on pannut merkille, että jos poliisi on asemalta päivänkin pois, veivarit panevat heti piknikin pystyyn. (l) ~ päivänkään ~ edes päivän | Jos se olisi tullut askeleenkaan lähemmäksi, olisin lyönyt sitä tarjottimella (k) ~ askeleenkin | Ja sä voit teloontua vielä lisää, jos sä jatkat vielä sanankaan tota valehtelua! (E) | Jos sanot vielä sanankin, niin mä kajautan tän kiikarin päin näköö. (k)

Ehdon merkityksen sisältävä uhkaus on myös pA-liitepartikkelillinen imperatiivi-ilmaus (» § 1672):

 
– – uskallapas häiritä meitä enempää…! (E) | Päästäpä ääntäkään, niin…

Ylipäänsä monet uskaltamista ja viitsimistä tarkoittavat ilmaukset esiintyvät usein ehtokonteksteissa: Tuollaisia naiset olivat, heti suojelemassa tyttäriään, kun nämä uskalsivat katsahtaakaan miesten puoleen (k).

Huom. Konsessiivisissa myöntömuotoisissa jos-lauseissa vain ‑kin on mahdollinen: Jos osakkeen kurssi olisikin laskenut, optio olisi käynyt arvottomaksi, – – (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot