Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kiellon vaikutusala > Vaikutusalatulkintoja: kielto, modaalisuus, kvanttorit > § 1620 Kielto vs. modaalisuus tai kvanttorit

§ 1620 Kielto vs. modaalisuus tai kvanttorit

Modaalinen adverbi on tyypillisesti kiellon vaikutusalan ulkopuolella (a), mutta voi sisältyäkin siihen (b) (» § 1614).

(a)
Se vielä puuttuisi, että puolueet ilmoittaisivat jo nyt, minkä salkun kukin haluaa ja mitä ehdottomasti ei halua. (L) ’ehdottomasti on niin, että ei’
(b)
Mutta täysin ehdottomasti hän ei mahdollista ehdokkuuttaan tyrmää. (L) ’ei ole niin, että ehdottomasti hylkää’

Samoin modaaliverbin ilmaisema välttämättömyys tai mahdollisuus joko sisältyy kiellon vaikutusalaan (c) tai jää sen ulkopuolelle (d) (» § 1612).

(c)
Miesten ei tarvitse tehdä kotitöitä, sanoi äiti. (k) ’ei ole niin että täytyy’
(d)
Suomen rahkeet eivät taida miesten viestissä riittää aivan kärkikahinoihin. (l) ’taitaa olla niin että ei riitä’

Kiellon ja kvanttoripronominin vaikutusalojen suhteet vaihtelevat pronominin ominaisuuksien mukaan. Esimerkkiryhmässä (e) lauseenalkuinen indefiniittinen kvanttoripronomini joku, moni ei kuulu kieltoverbin vaikutusalaan, kun taas ryhmässä (f) universaalinen kvanttoripronomini kuuluu (» § 746756). Kieltohakuinen kvanttoripronomini kukaan on kieltolauseen edellyttämässä muodossa (g); merkityksen kannalta se joko sisältyy kiellon vaikutusalaan (’ei ollut ketään katselijaa, joka olisi loukkaantunut’) tai sillä on kielto vaikutusalassaan (’kaikkiin katselijoihin pätee että he eivät loukkaantuneet’).

(e)
Vaikka joku turvaistuinmalli ei tässä vertailussa menestyisikään, se on kuitenkin aina monin verroin parempi vaihtoehto kuin jättää käyttämättä turvaistuinta! (l) ’on olemassa jokin turvaistuinmalli, ei: [menestyy vertailussa]’ | Jotkut eivät koskaan opi hallitsemaan ruumiinkieltään. (l) | Moni ei tiennyt yhtään Suomen kaupunkia (l)
(f)
– – kaikki irlantilaiset eivät ole punatukkaisia. (l)ei: [kaikki irlantilaiset ovat punatukkaisia]’ | Kaikki eivät ole yhtä helppoja pentuja. (l) | Jokainen ei halua kuulua järjestöön (l) [otsikko]
(g)
Onneksi kukaan katselijoista ei loukkaantunut, – –. (l) | Kenelläkään ei ollut hänelle aikaa. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot