Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Yleistä > Kiellon tunnusmerkkisyys ja kontekstisidonnaisuus > § 1616 Kieltoilmauksen implikaatioita

§ 1616 Kieltoilmauksen implikaatioita

Kieltoilmaus on tunnusmerkkinen vastaavaan myöntömuotoiseen verrattuna niin muodon, merkityksen kuin käytönkin suhteen. On odotuksenmukaisempaa puhua siitä mitä on kuin siitä mitä ei ole. Myöntölause onkin teksteissä paljon yleisempi kuin kieltolause. Kieltolause on kieltosanan takia morfologisestikin tunnusmerkkinen myönteiseen verrattuna. Lisäksi kieltolauseeseen sisältyy monia kiellon saattoilmiöitä: pääverbi on kieltomuodossa, mahdolliset objekti, eksistentiaalilauseen subjekti ja osma partitiivissa ja polaariset elementit (esim. kuitenkaan, edes) kiellon edellyttämässä muodossa (a). Kielto myös neutraalistaa tietyt kieliopilliset distinktiot. Partitiivimuotoisesta NP:stä ei kieltolauseessa paljastu, onko se kvantitatiivisesti määräinen vai epämääräinen tai onko lause aspektiltaan rajattu vai rajaamaton (b).

(a)
Hän ei ole ~ ollut siellä pitkää aikaa. | Minä en millään hirviä maistaa tätä viiniä. | Pihaan ei tullut lainkaan autoja.
(b)
Minä en lue tätä kirjaa tänään. | En lyönyt häntä.

Kieltoilmauksesta herää lauseyhteydessä usein mielikuva, että kielletylle asiaintilalle vastakkainen asiaintila olisikin (ollut) odotuksenmukainen. Odotuksenmukaisuus perustuu ilmauksen kontekstiin tai laajemminkin yleiseen kulttuuriseen tietämykseen. Esimerkeissä (c) ja (d) kieltolause esittää asian uutena, mutta kielto aktivoi myönteisen vaihtoehdon odotuksenmukaisena; odotus kielletään. Esimerkissä (e) odotus on tilannespesifisempi.

(c)
Hotellina Central on rauhallinen ja siisti, mutta varsin vaatimaton. Huoneissa on pienet televisiot, mitään minibaareja ei ole, ei myöskään shampoota. (l)
[odotus: hotellihuoneessa on yleensä minibaari ja shampoota]
(d)
Pitkin rantatietä oli niitä liikennemerkkejä, joita kaikki amatöörit kuvaavat: keltaiselle pohjalle mustalla maalattu loikkiva kenguru ja alla kilometrejä kuvaava luku. Me emme nähneet koko matkalla yhtään kengurua, paitsi kerran lautasella. (l)
[odotus: nähdään kenguruita]
(e)
[Luennoitsija ennen luennon alkua:] Tänään ei ole luentoa. Voitte mennä kotiin.

Vaikka kieltolauseella voikin esittää uutena informaationa sen, että puheena oleva asia ei päde, niin kieltolause on taustaoletuksiltaan yleensä enemmän kontekstiin sidoksissa kuin myöntölause (» § 12041205, 1437).

Huom. HKV:n (A. Hakulinen ym. 1980) aineiston lauseista 91 % (9222 kpl) on myöntölauseita ja 9 % (904 kpl) kieltolauseita.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot