Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kiellon vaikutusala > Kiellon vaikutusala yhdyslauseissa > § 1622 Kielto ja lausetäydennys: En usko että kukaan tulee

§ 1622 Kielto ja lausetäydennys: En usko että kukaan tulee

Hallitsevan lauseen kielto tai muu kielteinen merkitys voi vaikuttaa siten, että myös että-lause ja referatiivirakenne sisältävät kieltohakuisia aineksia. Kiellon vaikutus saattaa ulottua relatiivilauseeseenkin.

 
Yliopistossa työskentelyyn tai opiskeluun ei kuulu se, että kenenkään pitäisi sietää häirintää, – –. (L) | Missään tapauksessa en halunnut pojan huomaavan mitään. (l) | Tuskin kukaan voi vakavissaan väittää, että tilanne olisi enää vuonna 1993 tullut kenelläkään yllättäen. (l) | Harva uskoo, että Suomen idänkauppa nousee enää koskaan suhteessa samalle tasolle kuin se oli 1980-luvulla. (l) | Prufrock ei vaikuta mieheltä joka tekee mitään kovinkaan tarkoituksellisesti. (E)

Yhdyslauseissa kieltosana voi rakenteellisesti olla hallitsevassa lauseessa, mutta semanttisesti kyse ei välttämättä ole nimenomaan hallitsevan verbin vaan alisteisen lauseen sisällön kieltämisestä. Kun hallitsevan kieltolauseen verbinä on arvelemista, ajattelemista tai uskomista merkitsevä verbi, tulkintana on yleensä, että ajattelun kohteena on lauseen sisällön kielto: En luulekaan että tulet ’luulen että et tule’.

 
Minä en kyllä ajatellut, että sinä tulet mukaan. ’ajattelin että et tule’ | En usko, että kenelläkään oli mielessä 2–1 maalin jälkeen, että matsi oli selvä. (E) ’uskon ettei kukaan ajatellut matsin olevan selvä’ | En luullut sen kiinnostavan sinua. (k) ’luulin ettei se kiinnosta sinua’

Kyseisenlaiset verbit eivät siis presupponoi täydennyksenään olevan proposition pätevyyttä, toisin kuin faktiiviset verbit: En tiennyt hänen tulleen ’hän tuli’ (» § 471).

Jos hallitsevassa kieltolauseessa on kommunikaatioverbi, kielto koskee vain hallitsevaa lausetta. Ilmaus jää kiellon suhteen avoimeksi alisteisen lauseen tai referatiivirakenteen osalta:

 
En sanonut että hän tuli ~ hänen tulleen. | Enhän minä sanonut, että siitä mikään helppo turnaus on tulossa. (E)

Kielteisen lauseen ja etteikö-lauseen liitoksista kuten Ei ole mitään syytä olettaa etteikö tämä sopisi Suomen tämän päivän politiikkaan (l); Olisi kohtuutonta sanoa, etteikö alkuvaiheessa tarvittaisi joitain kansallisiakin ratkaisuja (l) (» § 1159).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot