Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kiellon ilmaisukeinot > Kaksi kieltoilmausta samassa lauseessa > § 1633 Ei ole epäselvää vs. ongelmatonta

§ 1633 Ei ole epäselvää vs. ongelmatonta

Kun kieltolauseessa on epä-alkuinen sana, kiellot kumoavat yleensä toisensa (a). Sama koskee modaalisia karitiiviadjektiiveja (b).

(a)
Kenellekään ei voinut jäädä epäselväksi, kenen poika hän oli. (k) ’kaikille täytyi tulla selväksi’ | Sen [yhteisvastuukeräyksen] tarpeellisuudesta ei ole epätietoisuutta. ’keräyksen tarpeellisuus on selvä’ (E)
(b)
Uskomattomalta kuulostava ajatus ei ole mahdoton toteuttaa. (l) ’on mahdollista toteuttaa’ | – – maksua ei ole välttämätöntä suorittaa viikonloppuna. (a) ’on mahdollista että ei suoriteta viikonloppuna’

Kiellot eivät kuitenkaan kumoa toisiaan silloin, kun epä-alkuinen (c) tai karitiiviadjektiivi (d) on merkitykseltään skalaarinen.

(c)
Epävarman arvonnousun myyminen ei ole suomalaisille – – epämieluisa ajatus. (l) | En ole niin epätoivoinen kuin luulen. (E)
(d)
Testi ei ole ongelmaton. | Kaikki leikkikalut eivät ole harmittomia. (l) | WHO:n toive ei ole mitenkään kohtuuton. (l) | – – tulos ei ollut onneton. (A) | – – kilpailua tukahduttavat kaupan tukkuliikkeet eivät ole tuntemattomia täälläkään. (l)

Tämä perustuu siihen, että lauseen kielto koskee vain ominaisuuden ääripäätä, joten vähempi kuin se voi silti päteä: ei epämieluisa saattaa tarkoittaa ehdottoman mieluisan ja epämieluisan väliin jäävää astetta, ei ongelmaton taas erittäin ongelmallisen ja täysin ongelmattoman väliin jäävää. Esimerkiksi lause Testi ei ole ongelmaton implikoi ongelmien olemassaoloa, mutta ei kuitenkaan merkitse samaa kuin lause Testi on ongelmallinen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot