Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kiellon ilmaisukeinot > Kieltosana verbinä ja partikkelina > § 1624 Kieltoverbin ja konjunktion sulaumat: eikä, ellen

§ 1624 Kieltoverbin ja konjunktion sulaumat: eikä, ellen

Kieltoverbin ja rinnastavan liitekonjunktion ‑kä sulauma on eikä ’ja ei’, joka esiintyy sekä kokonaisten lauseiden liitoksissa että elliptisissä ilmauksissa (a) (» § 813, 1191). Vaihtoehtoisesti esiintyy joskus ja-konjunktion ja kieltoverbin liitoksia (b).

(a)
Työ on luonteeltaan ennen kaikkea aivotyötä, eikä fyysisillä rajoituksilla ole juuri lainkaan merkitystä. (l) | Sille minä en voi mitään etkä sinäkään. (k) | Tee se joskus äläkä vain puhu, – –. (k) | Tämä on ravintola eikä mikään läksyjenlukupaikka. (k) | Nuoret itse eivät koe sakkoja eivätkä ehdollisia tuomioita rangaistuksina. (l)
(b)
Koska koira ei hikoile, ja ei voi näin ollen viilentää ihoaan, ainoa keino haihduttaa nestettä on läähätys. (l) | Et puhu ennen kuin annan luvan ja et vastaa ennen kuin kysyn. (k)

Kieltoverbi sisältyy olennaisena osana konjunktioihin ellei ja jollei (» § 1136). Se sulautuu myös vokaaliloppuisiin konjunktioihin että, vaikka ja mutta, joskus muihinkin: ettei, vaikkei, muttei, koskei, kunnei (» § 141).

Huom. Rinnastuksen jälkiosassa kieltosana ei aina kongruoi: Kaikki eivät enää välitä äänittää eikä kuunnella kasetteja (l). Myös adverbiaalilauseissa esiintyy monikko- ja yksikkömuodon liitoksia: Menekki yllätti meidätkin. Marraskuun lopusta lähtien olemme myyneet tuhansia ellei jopa kymmeniä tuhansia pulloja (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot