Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kieltohakuisuus > Kieltohakuisia aineksia myönteisessä lauseessa > Vertailuilmaukset > § 1640 Nopeampi kuin koskaan

§ 1640 Nopeampi kuin koskaan

Vertailevien kuin-rakenteiden merkitykseen sisältyy asteikollisuutta: entiteettejä verrataan toisiinsa esim. ominaisuuden, kuluvan ajan tai muun vastaavan piirteen suhteen. Tällaisiin rakenteisiin kieltohakuiset ainekset ovat vakiintuneet (a). Kieltohakuisia aineksia käytetään myös vertailevissa ennen kuin ‑lauseissa (b) sekä muissakin temporaalisissa ilmauksissa, jotka vertaavat ajankohtia toisiinsa (c). (Superlatiivista » § 1639.)

(a)
Poika oli hyvin sairas, sairaampi kuin hän oli luullutkaan. (k) ~ *luullutkin | Tekniikkani on nyt parempi kuin koskaan ennen, – –. (l) | Muoviautoja Rauman ”autotehdas” valmistaa – – enemmän kuin yksikään muu tehdas. (l)
(b)
Ennen kuin huomaatkaan, olet tullut kertoneeksi itsestäsi kaiken – –. (l) ’et ehdi huomata’ | Nyt kai ymmärrät, miksi sinun pitää lähteä täältä, ennen kuin kukaan osaa vielä epäillä mitään. (k)
(c)
Sen sijaan siitä on aikaa kun kukaan on halunnut tietää miten selvitä jostain ongelmallisesta pelaajasta. (E) | Siitä on kovasti paljon aikaa kun viimeksi sitä laulua edes tapailin. (l)

Huom. Komparatiivisessa partitiivirakenteessa tai paljaassa kuin-rakenteessa ei esiinny kieltohakuisia aineksia: *Hän on ketään kauniimpi; *Hän on kuin kukka koskaan.

Kuin-ilmauksissa voi esiintyä positiivisiakin polaarisuuselementtejä, nimittäin indefiniittinen pronomini tai adverbi, joka viittaa spesifiseen vertailukohtaan: Pystyn ehkä eläytymään osaan paremmin kuin joku muu (l), vrt. kukaan muu; – – ongelmista keskustellaan rehellisemmin kuin joskus aikaisemmin (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot