Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Vieruspari ja sekvenssi > Kysymys–vastaus-vieruspari > Vastaaminen > Vastaaminen vaihtoehtokysymykseen > Kielteinen vastaus vaihtoehtokysymykseen > § 1205 Selitys tai perustelu kielteisessä vastauksessa

§ 1205 Selitys tai perustelu kielteisessä vastauksessa

Vieruspariin, jossa jälkijäsenenä on kielteinen vastaus, liittyy usein vastauksen selitys tai perustelu. Tämä on yhteydessä siihen, että kielto on preferoimaton, odotuksenvastainen vastaus vaihtoehtokysymykseen. Tapauksessa (a) kysymys on juontunut edellisen puhujan yskimisestä ja edellyttää vastaukseksi enemmän kuin pelkän kysymykseen sisältyvän oletuksen kiistämisen. Esimerkin (b) tapauksessa ilmassa olevaa asiaa (sinne Kokkolaan) tiedusteleva kysymys on muotoiltu vai-partikkelilla disjunktiiviseksi siten, että kysyjä tarjoaa yhtä mahdollista vaihtoehtoa mutta edellyttää vastauksen korvaavan sen, jos vaihtoehto on väärä.

(a)
Arto: [yskäisee]
Taru: O- oot sä flunssassa.
 (0.8)
Arto: E:n mä oo flunssane varsinaisesti kuha on tommost kökää. Tupakasta.
Taru: Ahaa.
 (.)
Taru: .Joo (p)
(b)
Sakke: Meetsä niinku iha hommii sinne Kokkolaan vai.
Veka: Ei ei kun jaagaamaan vaa. (p)

Kuten myönteisestikin vastattaessa, kielteinen vastaus voidaan jättää kysyjän pääteltäväksi niin että esitetään pelkästään vastauksen perustelu, joka implikoi kiellon. Perusteluvuoro alkaa usein partikkeliketjulla no ku:

(c)
TR: Onkohan tuo sähköasentaja Heikki Virtanen tavattavissa.
MV: No ku hän meni tuonne rantaan saunaan.
TR: Aha – –. (p)
Veera: Tuleeks toi (.) Kärjen Hanna.
Saara: No ku sehän ei o tullu Suomeen, (p)

Huom. Varsinkin vastattaessa pyynnöksi tulkittavaan kysymykseen kielteisesti, siis torjuttaessa pyyntö, perusteluna käytetään modaaliverbiä (Flint 1980: 140). Flintin koe-esimerkkinä oli kampaamoissa esitetty pyyntö Voisitteko leikata tukkani tänään iltapäivällä?, ja vastauksiksi saatiin mm. En uskalla ~ taida uskaltaa luvata enää tänään; Ei nyt taida mahtua ~ sopia; Emme mitenkään taida saada sopimaan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

Yleistä

Kysymys–vastaus-vieruspari

Kannanottojen muodostama vieruspari

Direktiivit ja niiden vastaanotto

Vierusparin lavennus

Lopetukset ja hyvästelyt

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot